Akademiska sjukhuset har haft stora problem med personalflykt, vilket lett till allvarliga konsekvenser. Bristen på sjuksköterskor har gett upphov till stängda vårdplatser och uppskjutna operationer. Det vill Region Uppsalas blågröna styre ändra på.

Ett steg framåt är de justeringar av arbetstidsmodellerna som ska ske.

Översynen som görs ska visa hur dessa kan anpassas mer efter medarbetarnas villkor och möjliggöra en bättre balans mellan arbete och fritid. Ett till viktigt steg är en ny reform som kommer att förbättra arbetsmiljön men även leda till effektivare vård.

Artikelbild

Björn-Owe Björk (KD)

Det handlar om att överföra arbetsuppgifter som städning, mathantering och transporter till en ny yrkesgrupp, som kommer få namnet vårdnära service.

På sina håll har idén först mött skepsis. I en artikel i tidningen Vårdfokus från april 2017 framgår att inte alla sjuksköterskorna var helt positiva när detta skulle införas vid Sunderby och Kalix sjukhus.

Men sen hurrade de! Att andra medarbetare kunde sköta kringuppgifterna tillät sjuksköterskorna att koncentrera sig mer på vården.

Sjuksköterskan Agneta Sandström måste inte längre ta tid från sina patienter för att lämna prover eller hämta läkemedel.

“Det gör att jag får mer tid att hinna med mina sjuksköterskeuppgifter som att smärtlindra, stötta och förklara undersökningar och behandlingar för patienterna”, berättar hon för tidningen.

I Kalix har sjuksköterskan Camilla Engström Degerlund fått mer tid till arbetsuppgifter som ingen annan kan göra och slipper svara för städning och hygien i köket.

Att ge vårdpersonal på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping mer tid till vård kommer både att förbättra arbetssituationen och förbättra för patienterna.

Överföringen av serviceuppgifter till denna nya yrkesgrupp kommer på sikt att höja vårdens kvalitet.

I december beslutade regionstyrelsen om en plan för att införa vårdnära service. I april avgörs vilka arbetsplatser som först inför modellen. Medarbetarna kommer inte vara anställda av något av sjukhusen utan av Fastighet och service vid regionen.

En av våra viktigaste uppgifter i det politiska styret är att göra regionen till en ännu bättre arbetsgivare. När vårdplatser inte kan hållas öppna på grund av sjuksköterskebrist kan vi inte vara nöjda. När våra sköterskor och undersköterskor måste lägga tid och kraft på annat än vård under sin arbetsdag har vi en bit kvar att vandra. Vårdnära service är ett steg på vägen.

Malin Sjöberg Högrell

regionråd (L) och ordförande i sjukhusstyrelsen

Björn-Owe Björk

regionråd (KD) och ordförande i fastighets- och servicenämnden