Låt äldre döva, blinda och dövblinda bo ihop

För att leva upp till krav på patientsäkerhet krävs boenden för äldre med särskilda kommunikationsbehov, menar M i Uppsala.

20 juli 2019 01:00

I januari förra året väckte vi moderater en motion i kommunfullmäktige för att döva, blinda och dövblinda skulle få möjlighet att bo på samma äldreboende. Precis som alla andra äldre har de ett långt liv bakom sig med familj, arbete, bostad och socialt umgänge.

När de nu blir så gamla att de inte längre kan bo kvar hemma finns stor risk att de blir totalt isolerade på ett äldreboende, där det saknas personal som använder teckenspråk och där de bor tillsammans med människor som de inte kan konversera med.

Det är därför frågan är så viktig! Alla äldre, oavsett funktionsnedsättning, ska ha rätt till en jämlik och värdig omsorg.

Enligt de döva själva är den bästa lösningen på problemet att göra det möjligt för dem att bo på samma boende, där de träffar andra döva som de med stor sannolikhet känner sedan långt tillbaka i livet. Förutom att de genom detta kan ha någon att kommunicera med kring alldagliga ting och därigenom få ett lyckligare liv på ålderns höst, skapar det även en grund för personal att utbilda sig i kommunikation med de döva.

I grund och botten handlar det om att leva upp till kraven på patientsäkerheten för de döva.

Andra som kan dra nytta av detta är de som utbildar sig till dövtolkar samt döva som kan ta jobb på äldreboendet. Det behöver inte byggas ett specifikt boende för döva, dövblinda eller blinda, men däremot en avdelning som kan integreras i ett vanligt äldreboende

Vi som är hörande och seende kan aldrig förstå den situation som dessa grupper befinner sig i, därför är det desto viktigare att vi genom att lyssna och agera visar förståelse för deras synpunkter och gör vårt bästa som medmänniskor och politiker för att göra deras liv så rättvist som möjligt.

Vi fick förmånen att få träffa ett antal döva på Dövas Hus för över ett år sedan och då bland annat ställa frågan vad som var viktigt att göra för att förbättra deras liv i samhället. Efter den träffen skrev vi moderater vår motion i kommunfullmäktige med hopp om snabb och positiv behandling.

Tyvärr vann inte vår motion bifall i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna med stöd ifrån Miljöpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna valde att enbart besvara motionen med hänvisning till valfrihetssystemet inom äldrevården som gäller idag. De menar också att frågan håller på att utredas, vilket borde ha varit färdigt nu då motionen väcktes redan i januari 2018.

Vi menar att de styrande med stöd från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna förhalar ett genomförande av ett äldreboende för döva, blinda och dövblinda. Varför vill inte de styrande i Uppsala kommun prioritera en jämlik boendelösning för den här målgruppen genom att stödja de berördas önskan att samla kompetens och resurser på ett ställe?

En vädjan därför till er i styret, gör inte saken svårare och mer komplicerad än nödvändigt utan se till att det snarast blir möjligt för dessa grupper att få bo tillsammans när de blir så gamla att de väljer att bo på ett äldreboende.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Bringborn (M) Stig Rådahl (M) Inger Liljeberg Kjelsson (M) Roine Thunberg (M)