Kvaliteten i fokus

26 juni 2015 11:21

DEBATT – REPLIK

Ingen privat aktör ska kunna tjäna pengar på undermålig välfärd. Men skattepengar ska inte heller kunna slösas genom ineffektiv offentlig välfärd, skriver Marta Obminska med flera moderater.

All skattefinansierad förskole- och skolverksamhet, vård och omsorg ska hålla hög kvalitet, oavsett vem som driver den. Dessutom ska föräldrar, elever, människor med funktionsnedsättning, äldre, och anhöriga kunna välja den verksamhet som passar just dem bäst. Valfrihet och kvalitet ska gå hand i hand. Det är viktigt att var och en ska känna sig trygg med att lämna sitt barn på förskolan, veta att skolundervisningen håller hög standard, att vården är av god kvalitet och att äldreomsorgen är trygg.

I de föräldraenkäter som årligen genomförs på förskolorna i Uppsala kommun är föräldrarna mycket nöjda såväl med de fristående som med de kommunala förskolorna.

För att garantera hög kvalitet i all offentligt finansierad välfärd är det dels nödvändigt med tydliga kvalitetskrav, dels en aktiv och väl fungerande uppföljnings- och tillsynsverksamhet.

Under Moderaternas och alliansens tid i majoritet i Uppsala kommun anställdes åtta personer för att arbeta heltid med kvalitetsuppföljningar gällande hemvård och äldreboenden och vi byggde upp samt systematiserade tillsynsverksamheten för förskolan och skolan. Alla förskolor besöks och granskas regelbundet samt om särskilda skäl finns. Om en enskild förskola har brister ska kommunen vidta åtgärder såsom att förelägga den ansvariga att avhjälpa missförhållandet eller, vid allvarliga brister, återkalla godkännandet. De brister på en förskola som nämndes i Socialdemokraternas debattartikel var helt oacceptabla.

Vi moderater är tydliga: ingen privat aktör ska kunna tjäna pengar på undermålig välfärd. Men vi är lika tydliga med att skattepengar inte ska kunna slösas bort genom ineffektiv offentlig välfärd.

Välfärdssektorn finns inte till för företagens skull, men företagen behövs och har mycket att bidra med i välfärden. Fokus bör därför vara på hur vi kan ställa rätt typ av kvalitetskrav och hur vi följer upp dem. Det är det vårt förslag på nationell nivå handlar om, till skillnad från den utredning som regeringen på order av Vänsterpartiet nu genomför, där målet i stället är att tvinga bort företag från välfärden.

De flesta aktörer, både enskilda och offentliga, gör redan idag ett mycket bra arbete. Uppsalas grundskolor blev under Moderaternas och Alliansens ledning bland de bästa i landet enligt SKL:s senaste ranking och friskolorna har varit bidragande till att lyfta resultatet. Generellt håller den svenska välfärden hög kvalitet. Kombinationen av många olika aktörer – offentliga verksamheter, företag, stiftelser eller kooperativ – bidrar till dynamik och utveckling.

Det finns områden där vi tidigare, genom exempelvis friskolekommittén, har haft breda politiska överenskommelser med Socialdemokraterna, men som de nu överger till förmån för en tydlig vänstersväng. Regeringens utredning skapar osäkerhet i hela välfärdssektorn och visar att regeringen inte tänker fokusera på en kvalitetshöjning i förskolan, skolan, vården och omsorgen utan på en begränsning av valfriheten.

Vi moderater vill kunna garantera hög kvalitet i hela den svenska välfärden och möjlighet för alla att välja den förskola, skola, vård och äldreomsorg som passar deras behov bäst. Då måste kvalitetskraven vara tuffa, både i offentlig och privat välfärdsverksamhet, och tillsynen måste vara aktiv och tydlig. Fokus i utvecklingen av förskolan, skolan, vården och omsorgen måste alltid vara hög kvalitet för all verksamhet.

Marta Obminska, kommunalråd och andre vice ordförande i utbildningsnämnden i Uppsala kommun (M)Jonas Jacobsson Gjörtler, riksdagsledamot och ledamot i finansutskottet (M)Camilla Waltersson Grönvall, riksdagledamot och utbildningspolitisk talesperson (M)

Fotnot: Artikeln är en replik på Socialdemokraternas artikel 13/6

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!