Kompromissa i landstinget

För att värna patienternas bästa nu när majoriteten spruckit i landstinget behövs mer dialog och samarbete mellan partierna, inte taktiska utspel, skriver före detta landstingsrådet Ismail Kamil (FP).

20 maj 2015 10:46

I den rådande situationen har ingen av de politiska blocken egen majoritet i landstinget. Vi behöver därför tala med varandra för att tillsammans hitta en trygg majoritet för att styra landstinget fram till valet 2018.

För mig ligger det nära till hands att se hur långt dialogen kan föras mellan politiska partier i landstinget för att kunna säkerställa en långsiktig politik som gynnar i första hand patienterna i vårt närområde.

Vi har hittills i år fått uppleva att vänstermajoriteten inte klarat av att styra landstinget trots många vackra ord och överenskommelser både före valet 2014 och tiden efter valet. Att vänsterpartiet lämnar majoriteten är inte alls förvånande. För vänsterpartiet har alltid höjda skatter varit lösningen på alla problem i landstinget. Man vill ha en ordning där politikerna alltid vet vad som är bäst för patienterna och där tal om valfrihet för medborgarna alltid hamnar sist i prioriteringslistan.

Jag ser positivt på att landstingsmajoriteten har spruckit. Det kan i slutändan gynna patienterna och även personalen i landstinget om partierna tar den uppkomna situationen på större allvar. Den kan också bidra till att något mildra den cementerade blockpolitiken i vårt samhälle som inte alltid varit bäst i alla lägen.

För att värna patienternas bästa behöver vi mer dialog och samarbete, inte taktiska utspel. Självklart kan inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet obehindrat styra landstinget i en svag minoritet, men jag ser positivt på att båda partierna vill ha dialog och samarbete med övriga partier. Det är förhoppningsvis ett tecken på att dessa två partier förstår allvaret i det politiska läget.

När nu Moderaterna kan tänka sig att kompromissa med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om hur landstingsorganisationen ska formas framöver trots att man har varit av en annan uppfattning under alliansstyret i landstinget i åtta år, så skulle även både Folkpartiet och Centerpartiet kunna hitta gemensamma vägar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om hur landstinget kan styras under de kommande tre åren fram till nästa val. Det gäller att ha patienternas och personalens bästa inför ögonen och inte låsta politiska positioner.

En svag landstingsledning gynnar varken länsinvånarna eller långsiktigheten i vårt län. En svag ledning är varken bra för patienterna eller för Akademiska sjukhuset som har en ledande ställning bland universitetssjukhusen i Sverige. Vi måste därför agera utifrån vad som är bäst för länsinvånarna och inte vad som är bäst för enskilda politiska partier.

Ismail Kamil (FP), f d landstingsråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!