Ulrika Hyllert och Tomas Backlund, Svenska Journalistförbundet, har på UNT Debatt den 17/10 tagit fasta på Moderaternas partistämmas behandling av public service-frågan. Få ämnen tycks väcka samma intresse hos just journalister som denna.

Det är svårt att landa i någon annan slutsats än att Journalistförbundets representanter likställer alla krav på reformer eller minskning av public service uppdrag med ”dystopiska visioner” och menar att något missnöje över huvud taget inte kan diskuteras.

 

I grund och botten gör debattörerna en korrekt analys – inom Moderaterna pågår en diskussion om public service, sakligt och öppet.

 

Journalistförbundet har dock utifrån enskilda medlemmars motioner, min egen och andras, kokat ihop diverse misstankar om att partiet under ytan skulle hysa helt andra åsikter och motiv än det som kommuniceras ut. Det är därför på sin plats med en påminnelse av den sakliga kritik som många, oavsett partitillhörighet, riktar mot systemet.

 

Den går knappast, till skillnad mot vad Journalistförbundets företrädare hävdar, ut på att journalister driver en egen agenda eller att politikerna bör styra journalistiken eller att public service är för folkligt. Särskilt tre delar av kritiken förtjänar bättre behandling av Journalistförbundet.

 

1. För det första är Granskningsnämndens uppdrag i dag för smalt. En reform som tillåter generell opartisk granskning av utbudet, även det digitala materialet, bör knappast vara kontroversiell.

2. För det andra måste kärnuppdraget prioriteras betydligt tydligare. Kommersiella program har andra kanaler, och existensen av sådant hotas inte av ett mindre pengastinnt public service.

3. För det tredje måste undanträngningen tas på allvar. Stora skattefinansierade aktörer i allt fler medium berövar små aktörer viktigt syre och inkomstbaser.

 

Public service måste förhålla sig till den resterande marknaden. Denna sakliga kritik är den huvudsakliga bland både motionärer och partistyrelse – men den tycks inte alls ha tagits i beaktande av Journalistförbundet.

 

Det svenska systemet med public service måste reformeras. Särskilt efter den olyckliga finansieringsreformen, där TV-avgift blev skatt, behöver en rejäl diskussion därför komma upp till ytan. Det finns olika ingångar i hur stor en sådan reform bör vara, men debatten bör föras sakligt och utan nidbilder. Förhoppningsvis är det en sådan Moderaterna kan föra på partistämman i Västerås.