Jobb till studenter

Studentmedarbetaravtal ger unga jobb redan under studietiden, skriver Elisabeth Svantesson och Marta Obminska.

27 augusti 2014 15:50

Nu börjar studieåret för Uppsala universitets och Sveriges lantbruksuniversitets över 40 000 studenter. En nystart som hos de flesta väcker funderingar kring såväl anpassningen till en studentbudget som framtiden. Moderaterna vill dels att studentlivet ska vara givande och roligt, dels att det ska leda till jobb.

Vi har höjt studiemedlet och förbättrat möjligheterna att arbeta vid sidan av studierna. Om vi vinner valen och får genomföra Sverigebygget vill vi möjliggöra minst 20 000 fler studentbostäder i landet. Men framförallt leder vår politik till fler jobb.

Över 250 000 fler har jobb i dag än vid regeringsskiftet år 2006.

Vi vill att ännu fler ska känna den trygghet som ett jobb innebär och få vara med och bidra till vår gemensamma skola, vård och omsorg. Därför har alliansregeringen satt upp ett ambitiöst mål om att jobben ska bli ytterligare 350 000 fler till år 2020.

Att unga får en bra start i arbetslivet med utbildning och jobb är en av Sveriges viktigaste utmaningar. Utbildning är den främsta nyckeln till jobb och därför har alliansregeringen höjt anslagen till grundutbildning vid Sveriges universitet och högskolor med en miljard kronor per år och resurser till forskning och innovation ökas med 4 miljarder kronor till och med år 2016. Uppsala universitets anslag till grundutbildning och forskning har ökat med över en miljard kronor.

Men högskolestudier handlar om så mycket mer än bara kunskaper. Erfarenheter och minnen från studietiden finns kvar under hela livet. Ett extrajobb kan göra väldigt stor skillnad, inte bara för att få råd med mer.

Stoltheten av att ha ett extrajobb och de möjligheter till framtida karriär som kommer därigenom är någonting som vi i Moderaterna vill att fler studenter ska få uppleva.

Vi ser att nyutexaminerade studenter kan ha svårt att få arbete. Ofta efterfrågar arbetsgivarna inte bara en gedigen utbildning utan också bred erfarenhet och språkkompetens. En lösning på utmaningen är de studentmedarbetaravtal som arbetsmarknadens parter har tagit fram och som knyter högskolor och arbetsmarknaden närmare varandra, gör att fler arbetsgivare får den kompetens som de efterfrågar och skapar fler jobb för unga.

Studentmedarbetaravtal innebär att en student får möjlighet till ett kvalitativt deltidsjobb redan under studietiden. De fungerar alltså som en bro mellan utbildning och arbetsliv.

De gör det lättare för nyutexaminerade studenter att få jobb och för arbetsgivare att hitta nya medarbetare. Flera avtal är redan tecknade, men alliansregeringen ser gärna fler. För att sprida kunskapen och användningen av studentmedarbetaravtalen är alliansregeringen beredd att ge ekonomiskt stöd för informationsinsatser till de fackförbund och arbetsgivarorganisationer som tecknar sådana avtal.

Vi vill nu uppmana fler arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer att teckna studentmedarbetaravtal så att alla studenter på Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet får möjligheten att komma ut i arbetslivet.

Vi vet att det finns outnyttjad kunskap och stor potential hos Uppsala läns och Sveriges studenter.

Elisabeth Svantesson

arbetsmarknadsminister (M)

Marta Obminska

riksdagsledamot (M) för Uppsala län.

Valet 2014

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!