Frågor kvarstår

UPS ifrågasätter fortfarande nämndens förmåga att sköta personalpolitiken, skriver företrädare för Uppsala Pensionärsföreningars samarbetsråd.

4 december 2017 16:00

Det är bra att den fungerande avtalsuppföljning, som äldrenämnden gör i sin verksamhet, redovisas. Kvar står dock de frågor, som rests av UPS (Uppsala Pensionärsföreningars samarbetsråd) med anledning av flera års redovisning av Socialstyrelsens brukarundersökningar. Dessa frågor gäller särskilda boenden, inte hemvården.

De frågor vi ställde i vårt debattinlägg gällde Uppsalas resultat i jämförelse med andra kommuner, de stora skillnaderna mellan boenden och varför omdömena i vissa frågor är särskilt dåliga.

Dessa frågor kan inte avfärdas med hänvisning till metodproblem. Metoderna är lika över hela landet, över tiden och alla boenden. Mönster som är likartade över tiden och stora skillnader mellan boenden måste kunna förklaras – inte avfärdas. Materialet innehåller långt mer än vad Östman med flera anser.

I svaret från Monica Östman med flera anges att det krävs ett ändrat arbetssätt med uppföljning. UPS ser fram emot en konstruktiv diskussion med äldrenämnden om både uppföljning och utvärdering av äldreomsorgen.

UPS är väl medveten om att nämnderna inte anställer direktörer. Det vi reagerade på är avskedande av dem. Monica Östman säger i UNT 27 oktober att hon inte gillar att stadsdirektören avskedade Gunn-Henny Dahl. I senaste artikeln skriver hon att det är kommunstyrelsen som sköter den hanteringen.

Då borde väl Monica Östman kunnat påverka politikerna i kommunstyrelsen när det gällde Gunn-Henny Dahl. UPS ifrågasätter fortfarande nämndens förmåga att sköta personalpolitiken för äldreförvaltningen i dessa frågor. Någonting är helt galet eftersom flera höga tjänstepersoner på viktiga poster på olika sätt har slutat och att detta har fått pågå allt för länge.

Jan Ask

Karin Näslund Westman

Sven-Olov Larsson

Ewon Enqvist

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!