Grön Ungdom vill i stället se tuffare tag mot oseriösa arbetsgivare som fuskar med arbetsvillkoren för arbetskraftsinvandrare.

Sveriges arbetskraftsinvandringssystem visar öppenhet mot världen och underlättar för oss att hitta rätt kompetens på en global arbetsmarknad. Det är bra för såväl arbetsgivare som upplever enorm brist på arbetskraft med rätt kompetens, som för vår ekonomi och välfärd i stort. Samtidigt är det viktigt att slå bort de oseriösa arbetsgivare som anställer människor till sämre lön och villkor än vad vi accepterar i Sverige.

Dit når vi dock inte genom att på Socialdemokraternas vis skuldbelägga dem som arbetskraftsinvandrar till Sverige och anklaga dem för att sno jobb från oss, vilket är en felaktig logik.

Artikelbild

Oliver Björklund

För Grön Ungdom är det viktigt att människor ges möjligheten att flytta ur fattigdom till ett nytt liv i ett annat land. Arbetskraftsinvandring ger Sverige tillgång till välbehövda kompetenser i form av specialkockar och IT-specialister, men de som saknar privilegiet att ha kunnat högutbilda sig i sitt hemland ska också ha rätten att kunna göra resan till en trygg ekonomi för sig själv och sin familj. Vi vet att människor som flyttar från fattiga länder för att jobba är oerhört viktiga utvecklingsmotorer för den globala jämlikheten eftersom de skickar mycket pengar tillbaka till sina ursprungsländer. Dessa pengar motsvarar globalt tre gånger så mycket pengar som alla länders biståndssatsningar tillsammans.

Denna kraft för internationell solidaritet bekämpas nu av Socialdemokraterna som vill strypa arbetskraftsinvandringen för lågkvalificerade yrken.

Det senaste halvåret har Grön Ungdom vid flera tillfällen noterat en märklig förändring i Socialdemokraternas retorik. Spridbilder som förknippar den svenska modellen med gränsbevakning och stolta utspel från röda ministrar om den rättsosäkra och restriktiva asylpolitiken uppfattar vi som tecken på oro hos S inför att arbetare i allt större utsträckning rör sig mot Sverigedemokraterna.

Nu dammar S av sin gamla kritik mot reglerna för arbetskraftsinvandring och förklär den i ny retorisk stil som riktar udden mot dem som invandrar till Sverige.

Till vår besvikelse försvarar även deras ungdomsförbund SSU denna nya ton. Vi uppmanar SSU att i stället lägga fokus vid förslag som skyddar världens arbetare. Varken arbetarna eller demokratin blir vinnare när partierna styr sin kommunikation genom populism framför vision.

Grön Ungdom vill skydda löntagare från Sverige och andra länder från brottsliga arbetsgivare som lurar människor in i inhumana arbetsvillkor. Redan i dag ska det jobberbjudande som ligger till grund för att få arbetskraftsinvandra till Sverige gå i linje med svensk standard för lön och villkor. Vi tycker att det erbjudande som granskas av myndighet och fack för att godkänna arbetstillståndet åt den som tar jobbet ska vara bindande, vilket skulle stoppa företag från att dumpa löner och villkor när personen väl befinner sig i landet.

Vi vill också ge den som arbetskraftsinvandrat möjlighet att anmäla sin arbetsgivare om dåliga villkor och lönefusk förekommer utan att riskera att bli utvisad.

I stället bör man få möjlighet att söka nytt jobb hos en annan arbetsgivare i Sverige.

Vi vill samtidigt gå längre än Socialdemokraterna för att underlätta för högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Vi vill underlätta för företag att göra rätt i början av sin ansökan om att få anställa från tredjeland och tillåta företag som råkat begå bagatellartade misstag betala böter i stället för att få sina anställda utvisade. Så säkrar vi en hållbar kompetensförsörjning med trygga villkor enligt svensk standard utan att sluta oss mot omvärlden.

Axel Hallberg, språkrör Grön Ungdom

Oliver Björklund, arbetsmarknadspolitisk talesperson Grön Ungdom