Eu bör bli en federation

EU bör utvecklas till en federation, skriver representanter för LUF.

9 maj 2017 12:00

EU-samarbetet har inneburit fred, ekonomisk utveckling och stärkta mänskliga rättigheter. Trots det ifrågasätts EU av politiska krafter som Front National i Frankrike, av Leavekampanjen i Storbritannien och Sverigedemokrater i Sverige. Liberala ungdomsförbundet tror att Europa istället behöver mer öppenhet, mer frihet och mer av samarbete.

Vi behöver gå åt andra hållet och fördjupa EU ytterligare – därför motionerar Liberala ungdomsförbundet till Liberalernas landsmöte om att EU bör utvecklas till en federation.

Europas historia har präglats av brutala krig men genom EU har vi lagt skillnaderna åt sidan. Vår Europeiska union har rivit murar, låtit kulturer mötas och bibehållit fred bland medlemsländerna. Genom EU:s fria rörlighet kan människor resa och arbeta runtom i Europa, varor kan röra sig fritt och tjänster kan säljas över gränser.

När Storbritannien röstade för att lämna EU förutspådde många en dominoeffekt, den har uteblivit.

I stället har stödet för EU ökat i nästan alla medlemsländer, och det finns nu ett chans till att fortsätta integrationen och utveckla unionen.

Dagens utmaningar är gränsöverskridande och inget land är stort nog att klara sig självt. Migration, brottslighet och klimatfrågan är tre exempel på frågor där vi behöver ett fördjupat samarbete. EU behöver en gemensam yttre men öppen gräns och en ansvarstagande asylpolitik, vi behöver ett Europeiskt FBI och ta fler gemensamma kliv för klimatarbetet. Men menar vi allvar med EU-samarbetet så krävs också större strukturella förändringar.

Vår vision om EU är en Europeisk federation. Det betyder inte att vi vill se en Europeisk superstat, tvärtom vill vi se en smal men vass federation med tydlig maktfördelning mellan olika nivåer.

Det är inte demokratiskt att en region i Belgien var nära på att stoppa ett frihandelsavtal med Kanada som omfattade en halv miljard människor, eller att Ungern vägrar följa den gemensamma asylpolitiken. Att ta bort viss makt från enskilda regeringar är inte en fråga om att minska människors inflytande, tvärtom handlar det om att göra EU mer demokratiskt.

Vi vill därför att ländernas regeringar får mindre makt över det dagliga arbetet och att vi istället stärker EU-parlamentets inflytade och gör det till ett parlament med två kammare. Den första bör vara direktvald av folket, och den andra utsedd av medlemsländerna. Den första bör rösta i de vardagliga frågorna, och den andra bör se till att den första inte tar sig för stora friheter.

Ett annat problem är att dagens EU-kommission i praktiken utses av regeringarna. Det borde förändras och kommissionen bör i stället söka politiskt stöd i parlamentet.

EU:s länder är olika, men det är inte ett hinder utan en fördel. Vi vill inte ta bort staternas självständighet, men vi kompletterar varandra och tillsammans kan vi hantera våra gemensamma utmaningar. Vi hoppas att Liberalerna ska ta vara på den EU-positiva våg som just nu sköljer över Europa och ta ställning för en federation. Ett stärkt EU där makten utydligare utgår från folket är avgörande för vår gemensamma framtid- och för att lösa de utmaningar vi står inför.

Joar Forssell, ordförande, Liberala ungdomsförbundet Anders Rehnberg, EU -och utrikespolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!