Ett otryggt samhälle är inte jämställt

Otryggheten är en av vår tids största jämställdhetsfrågor, skriver fyra unga moderater.

29 april 2019 16:00

Under de senaste åren har den upplevda tryggheten i samhället minskat. Det är ett klart underbetyg för samhället. Alla ska kunna röra sig fritt utan att behöva oroa sig för att bli överfallna. Otryggheten är en av vår tids största jämställdhetsfrågor.

När otryggheten ökar drabbas främst kvinnor.

Det är främst de som känner att de inte kan röra sig fritt på kvällen, som behöver hålla nycklarna i handen som vapen och som tvingas undvika skogspartier på grund av risken för överfall.

Enligt Brå avstår 36 procent av alla kvinnor i Sverige från att gå ut till följd av att de känner sig ganska eller mycket otrygga.

Otryggheten bland kvinnor i Uppsala har ökat, och i dag uppger fyra av fem tjejer att de känner sig otrygga utomhus. Särskilt resecentrum upplevs som otryggt, och det innebär stora problem eftersom många behöver passera eller vistas där för att kunna ta bussen eller tåget till andra platser. Resecentrum är en knutpunkt i Uppsala och det är därför speciellt viktigt att den är en trygg plats. Förorterna är också hårt drabbade och även situationen där behöver förbättras. Lokalt är det viktigt att förbättra belysningen, öka närvaron av ordningsvakter och att bygga bort avskilda platser och rensa undan buskage.

Samtidigt som otryggheten ökar prioriteras andra områden i regeringens budget.

Stora summor pengar som hade kunnat gå till polisen går i stället till kultur, ineffektiva klimatåtgärder och höga bidrag. Med begränsade resurser måste man prioritera vad pengarna läggs på och i regeringens vårbudget har man prioriterat helt fel. Mer pengar behöver läggas på polisen för att tryggheten ska öka.

Samtidigt som befolkningen växer i rask takt är antalet poliser i dag det lägsta sedan år 2009. Det behövs en högre polisiär närvaro för att fler tjejer ska kunna känna sig trygga. Samtidigt slutar poliser på grund av låga löner. Vi behöver fler poliser för att öka tryggheten och därför behöver polisernas löner blir högre. Ingångslönen för en polis är i dag cirka 25 000 kronor i månaden, och under karriären har de dessutom ofta en väldigt svag löneökning. Det finns exempel på poliser som efter fyra år i tjänst tjänar mindre än 26 000 kronor i månaden.

Polisen är en samhällsbärande institution, och om polislöner inte höjs riskerar vi en förvärrad poliskris inom snar framtid.

Moderaterna vill därför till att börja med öka polisernas löner med 3 000 kronor i månaden.

Kameraövervakning är en annan lösning som under en längre tid debatterats i Sverige, men lite har gjorts. Det finns fortfarande många otrygga områden som inte är kameraövervakade. Med kameraövervakning går det snabbare att klara upp brott och fler brottsoffer får upprättelse. Trots lagändringar är det fortfarande svårt att få rätt att sätta upp övervakningskameror. Det behöver bli enklare och gå snabbare att sätta upp kameror på platser som upplevs otrygga.

Tryggheten är en av vår tids största jämställdhetsfrågor.

Det är inte enskilda reformer som kommer att öka tryggheten utan man måste jobba med problemet från flera fronter. Politiker har både lokalt och nationellt ett ansvar för att säkra kvinnors trygghet. Ett otryggt samhälle är inte jämställt.

Olivia Bergström, 1e vice distriktsordförande för Moderata Ungdomsförbundet, MUF, Uppsala län

Linn Fall, 2e vice distriktsordförande för MUF Uppsala län

Samira Cammilton, vice ordförande för Moderat Skolungdom, MSU, Uppsala län

Faranak Hassanabadi, ledamot i MSU Uppsala län

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!