Duka fram nylagat

Miljöpartiet har länge kämpat för att den uppvärmda sjukhusmaten ska ersättas med nylagad mat från det nya köket, skriver Johan Edstav och Annika Forssell.

8 juli 2014 11:38

Nyligen beslutade landstingets produktionsstyrelse att patientmaten på Akademiska sjukhuset i framtiden ska värmas i mikovågsugn. Beslutet fattades trots att inga beräkningar gjorts för hur man i stället skulle kunna servera nylagad mat från det planerade sjukhusköket.

Patientmaten har debatterats mellan landstingets politiker under en längre tid. Landstinget i Uppsala län har i dag enligt patientenkäter Sveriges sämsta patientmat.

Därför är det inte konstigt att en stor del av maten slängs och många äldre och svaga patienter får inte i sig den näring de behöver. I samband med uppförandet av ett nytt sjukhuskök på Akademiska till en kostnad av cirka 70 miljoner kronor finns nu möjligheten att göra stora förbättringar.

Maten är ingen liten fråga. Varje dag läggs 1 500 portioner mat fram till patienterna på Akademiska sjukhuset. Vad som serveras på tallrikarna påverkar många. Därför borde det varit självklart att utreda alla alternativ för en bättre patientmat innan man bestämde sig. I den meningen var beslutet ett svek mot patienterna och deras anhöriga.

Alliansen menar att det är omöjligt att få nylagad mat på Akademiska sjukhuset. Argumenten varför varierar. Ett av påståendena är att nylagad mat skulle bli alltför dyr.

Det påstår de trots att ingen undersökning av vad det skulle kosta med nylagad mat har genomförts. Antagandet bygger i stället på gammalt och omodernt tänkande för storköksproduktion. Faktum är att erfarenheten från andra sjukhus som provat att laga maten på plats, är att med duktiga kockar så håller sig maten på samma prisnivå, omkring 150 kr per patient och dygn.

Ett annat argument är att nylagad mat bara skulle fungera på mindre sjukhus, eftersom maten inte hinner ut i tid. Men inte heller det stämmer. På Hvidovre sjukhus i Köpenhamn har man löst det med flera parallella kök och ett smart transportsystem.

Vad många inte vet är att vi faktiskt redan har haft produktion av varm mat på Akademiska sjukhuset, innan Alliansen lade ned produktionen i samband med att köket revs.

Så sent som före 2009 lagades all mat på plats. Det har gått förut och det kan gå igen.

Utgångspunkten för patientmaten borde vara den metod som är bäst för patienterna. Men i stället har alliansen enbart valt att se på kostnaden och vad som är enklast.

Miljöpartiet har länge kämpat för att den uppvärmda maten på Akademiska sjukhuset ska ersättas med nylagad mat från det nya köket. Det har vi gjort för att vi vet att nylagad mat smakar bättre och att patienterna äter mer. Det innebär i sin tur att patienterna får i sig mer näring, vilket är bra för tillfrisknandet, samtidigt som vi slipper slänga mat som inte är uppäten.

Valet i höst kommer att vara avgörande för vilken mat patienterna kan få. En röst på Miljöpartiet är en röst på nylagad god patientmat.

Johan Edstav, landstingsråd (MP)

Annika Forssell, ledamot i produktionsstyrelsen (MP)

Akademiska sjukhuset

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!