Djurvälfärden hotas

Sverige måste vara en förebild för djurskyddet i EU, skriver Jenny Lundström och Maria Gardfjell.

12 maj 2019 01:00

Svensk djurvälfärd är världsledande. Det vet alla svenska konsumenter som betalar mer för svenskt kött och premiumpriser för kött som producerats med krav som överstiger djurskyddslagen.

Fördelarna är enormt stora.

Det kanske viktigaste är att god djurvälfärd ger oss friska djur som inte behöver ges antibiotika på det sätt som i övriga Europa.

En av förutsättningarna att Sverige ska kunna övertyga EU att skärpa djurskyddet är att vi är ett föredöme. Men nu har en majoritet i Sveriges riksdag kört över regeringspartierna och bytt fot. Sveriges djurvälfärd hotas.

Varför är då den svenska djuruppfödningen så bra?

Att förebygga är bättre än att bota. Det är ett välkänt faktum i svenskt lantbruk.

Genom att förebygga djursjukdomar har vi friska djur. Friska djur mår bra, och det är något som också visar sig i statistiken. Den svenska djuruppfödningen har den lägsta antibiotikaanvändningen i hela EU. Ett kvitto på att en god djurhållning med höga krav på djurskydd är det bästa för såväl djuren som för folkhälsan.

Men nu har alltså en ohelig allians där Centerpartiet, tillsammans med Sverigedemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna, i Riksdagen tydligt visat att de vill att ett av de viktigaste djurskyddsinstrument som vi har i Sverige, förprövningen av djurstallar, ska monteras ned.

Själva kärnan i vår djurskyddslagstiftning är att förebygga lidande och sjukdom. Förprövningen handlar om att förebygga risker genom att göra rätt från början. Innan ett djurstall ska byggas ska ritningarna granskas av länsstyrelsen. Det är en obligatorisk och kostnadsfri service för lantbrukaren, som syftar till att säkra upp att man redan på planeringsstadiet har tagit hänsyn till djurskyddslagstiftningen.

Det är något som inte bara gynnar djuren, utan också lantbrukaren.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har efter riksdagens beslut meddelat att de inte driver att förprövningen ska avskaffas. Att drabbas av att ett helt nytt djurstall behöver byggas om innan det ens har tagits i bruk, för att stallet inte lever till djurskyddslagens krav, kan bli mycket kostsamt. Det kan röra sig om flera miljoner kronor.

Men detta som leder till nytta för såväl djuren som för lantbrukarna kallar de borgerliga partierna för ”regelkrångel”.

Med en populistisk retorik vill man rasera förprövningen. Det skulle föra tillbaka djurskyddet 50 år tillbaka i tiden.

I stället för att kunna jobba förebyggande för en god djurvälfärd får myndigheten agera i efterhand med de verktyg som då står till buds, förelägganden och förbud.

Det är inte den utveckling Miljöpartiet vill se, för vi vet att man som företagare efterfrågar en dialog med myndigheterna så att det blir lätt att göra rätt.

Centerpartiet gick nyligen ut och lyfte djurskydd och antibiotika som sina viktiga frågor inför EU-valet.

Det ekar ihåligt när Centern på hemmaplan monterar ned viktiga delar av djurskyddslagen – förprövningen av djurstallarna. Centerpartiet får välja – det går inte att både ha kakan och äta den. Centerpartiet samarbetar inte bara med Sverigedemokraterna, de lurar också väljarna. Miljöpartiet går till EU-val på ett stärkt djurskydd och ett tydligt ekonomiskt styrmedel, en antibiotikaskatt, för att få bukt med antibiotikamissbruket.

Antibiotikaresistens är ett av de större folkhälsoproblemen i världen.

Redan nu dör nära hundra personer i EU varje dag på grund av att antibiotikan inte fungerar.

Nyligen har en FN-expertgrupp, där bland annat den svenska antibiotikaexperten Otto Cars deltagit, kommit med en rapport där man bland annat föreslår att antibiotikafrågan får samma dignitet som klimatfrågan, med en oberoende expertpanel (med klimatpanelen IPCC som modell) och förslag om globala överenskommelser.

MP har lika hög ambition för djurpolitiken på hemmaplan som inom EU.

Miljöpartiet är det bästa valet för de som vill se ett förbättrat djurskydd inom EU!

Jenny Lundström, kandidat till EU-parlamentet (MP), Tierp

Maria Gardfjell, riksdagsledamot (MP), Uppsala, vice ordf i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!