Bristande budgethantering av de rödgröna

Att en budget på drygt 4 miljarder kronor delas ut med ändringar vid samma tillfälle som beslut ska tas visar på bristande hantering av de demokratiska spelreglerna, skriver fyra allianspolitiker i utbildningsnämnden som svar till sina rödgröna kolleger.

1 april 2015 10:08

När budgeten för utbildningsnämnden presenterades av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsatte sig alliansen den av flera anledningar. Speciellt kritiska var vi till att budgeten innehöll stora neddragningar för barn med särskilda behov.

Vi tycker att det är beklagligt att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet antog en budget som är ofullständig och oklar samt skyller på oppositionen.

Den budget som antogs av utbildningsnämnden den 25 mars var den femte versionen som presenterats på två veckor och delades ut under sittande möte. Inger det förtroende för hanteringen? Innan alliansen gick ut i medierna hade frågor ställts till både majoriteten och förvaltningen vid möte med utbildningsnämndens arbetsutskott.

Vi bad om att budgeten skulle ändras och förtydligas, men fick varken förklaringar eller förtydliganden.

Siffrorna som antogs av majoriteten den 25 mars var desamma som i den första budgeten och alliansen reserverade sig mot beslutet. Sannolikt ångrar sig Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu och försöker bortförklara sina prioriteringar i en debattartikel (UNT 28/3). Tyvärr är det för sent, budgetbeslutet är fattat.

1. Budgeten för grundsärskolan saknar helt buffert för ökat stödbehov hos eleverna eller reserv för ökat elevantal, trots att prognoser räknar med ökande antal elever.

Ökningen av ersättningarna för år 2015 täcker inte kostnadsökningarna vilket drabbar eleverna. Budgeten ger inte heller utrymme för ökningen av tilläggsbeloppen som beslutades av alliansen under år 2014.

2. Stödet till elever i grundskolan med särskilda behov mer än halveras år 2015 jämfört med år 2014.

Den drastiska sänkningen av tilläggsbeloppet förklaras av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med att de kommunala skolorna tidigare var en del av systemet, fastän kommunala skolor slutade tilldelas resurser från samma pott år 2013. Efter genomgångar av beslut, budget och bokslut för den tidigare barn- och ungdomsnämnden har vi svårt att hitta belägg för den förklaringen. Hela tilläggsbeloppet i budgeten för år 2014 var avsett för barn med särskilda behov som gick i friskolor.

3. Stödet till elever med särskilda behov i gymnasieskolan är helt borttaget ur budgetberäkningen.

En summa som är drygt halverad jämfört med år 2014 finns med i brödtexten, men när en post endast presenteras i brödtexten är det omöjligt att veta varifrån majoriteten tänker ta pengarna och huruvida det ens finns pengar att ta. Här presenteras intentioner, men inga faktiska pengar.

Budgeten för skolorna i Uppsala kommun år 2015 antogs nästan tre månader in på året. En budget är ett styrdokument, grunden till allt fortsatt arbete. Den utgör den garanti som finns för att medel ska fördelas rättvist mellan olika verksamheter och för att alla barn ska kunna garanteras den utbildning och det stöd som de har rätt till.

Att en budget på drygt 4 miljarder kronor delas ut med ändringar vid samma tillfälle som beslut ska tas är inte bara oprofessionellt, det är även rättsosäkert och visar på bristande hantering av de demokratiska spelreglerna.

Budgeten måste kunna granskas av oppositionen, det är vår skyldighet som folkvalda. När Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet budgeterar stora kostnader som ”övrigt” eller inte inkluderar utgifter i budgetberäkningarna innebär det att majoriteten försvårar en ordentlig analys. Den rödgröna majoriteten kommer fortsätta att hävda att det inte sker neddragningar för barn med särskilda behov.

Men om siffrorna inte stämmer och inte visar hur skattepengar ska fördelas är det mycket problematiskt, hur ska föräldrar och skattebetalare veta vart pengarna går?

Processen och budgeten är väldigt oroande. Tyvärr kan vi i oppositionen bara hoppas att neddragningarna för barn i behov av stöd inte blir lika kritiska som de är i budgeten.

Marta Obminska, kommunalråd (M) och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden

Anna Manell, ledamot (FP) utbildningsnämnden

Kenny Jonsson, ledamot (C) utbildningsnämnden

Martin Wisell, ledamot (KD) utbildningsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!