Uppsalas styre är ute och cyklar i många bemärkelser. Att cykla är hälsosamt och dessutom miljövänligt. Därför är vi i Landsbygdspartiet oberoende, LPo, välvilligt inställda till just detta och uppskattar att den rödgröna majoriteten är ute och cyklar ur denna synvinkel. Men när det kommer till bilåkande, så anser vi att S, V och MP är ute och cyklar i negativ bemärkelse. I dagsläget är Uppsala stad så förstört av bilstörande åtgärder att man nästan baxnar.

Vägbulor på Vaksalagatan, men nya refugstolpar mitt emellan.
Borttagna p-platser och boendeparkeringar.
Höjda p-avgifter.
Dubbdäcksförbud.
Byggen som på sina håll år årslånga, där trafiken, inkl bussar knappt går framåt.
Sänkningar till 40 kilometer i timmen.
Avsmalnande enkelfiligt vid busshållplatser.
Enkelriktningar.
Zebralagen.
Minskning av p-platser vid nybyggen.

Listan kan göras nästan hur lång som helst och den bilfientlighet, som en gång i tiden grundades av miljöskäl, synes i dag vara enbart en aversion mot själva bilen som företeelse. Bränsleförbrukningen har gått ner, utsläppen blir allt renare och vi går med stormsteg mot en fossilfri framtid beträffande drivmedel. Om 10 år så kommer antagligen nästan alla bilar att gå på el eller biodrivmedel. Likväl så fortsätter de styrande att försvåra för bilåkare.

Att en växande stad beträffande befolkning, lättare ger upphov till trängsel inser även vi i LPo. Även det orimliga i att alla ska kunna köra omkring med bil i city. Dock skulle trängsel och köer kunna minskas rejält om man istället underlättade för alla fordonsslag. För bilåkares del så ser vi ett antal trafikåtgärder, som skulle minska kringåkande i onödan och därmed ökande utsläpp och trängsel. Bilåkande i sig är i dag så dyrt att ingen, förutom möjligen nybakade körkortsinnehavare som njuter av nyhetens behag, kör omkring för nöjes skull.

Vi i LPo vill:

Skapa snabba infartsleder till city, Vaksalagatan från öster. Svartbäcksgatan eller Tycho Hedèns väg från norr, och så vidare.
Göra ordentligt med citynära parkeringsplatser.
P-skiva istället för dyra p-avgifter.
a bort vägbulor och trafikhinder på 50-sträckor.
Ta bort dubbdäcksförbudet.
Använda Vaksala torg som p-plats kvällstid.
Återgå till 50 kilometer i timmen som grundhastighet.
Planera och samordna byggande och uppgrävningar av vägar.

Vi anser att Uppsala har plats för alla trafikslag. Bilen är för många ett måste. För barnfamiljer som skjutsar till aktiviteter, för äldre som har svårt att gå längre sträckor, för de som oroas av att åka kollektivt av sociala skäl, för landsbygdsboende som saknar kollektivtrafik, mfl. Bilen är ett fantastiskt fint färdmedel och i takt med att den nu blir allt miljövänligare, så vill vi återupprätta bilens status och underlätta istället för att försvåra.

Claes Littorin
Landsbygdspartiet oberoende Uppsala kommun.

Helena Sedvall
Landsbygdspartiet oberoende Uppsala kommun

Erica Åhström
Landsbygdspartiet oberoende Uppsala kommun

Fredrik Andersson
Landsbygdspartiet oberoende Uppsala kommun