Många Uppsalabor har säkert i likhet med oss gett nyårslöften om, eller åtminstone ägnat en och annan tanke åt, att leva ett nyttigare liv, äta smartare och träna mer. Efter för mycket julbord, godis och för mycket stillasittande under kyliga dagar, men också lite extra tid till eftertanke, så är det ju ganska naturligt att hälsan kommer i fokus. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver åtgärder på bredden – i politiken, i arbetslivet och på hemmaplan.

Just före nyår föreslog Centerpartiets kommunalråd Stefan Hanna straffbeskattning för överviktiga och feta. Ett sådant politiskt krav är varken genomtänkt eller genomförbart. Naturligtvis ska inte den överviktiga straffbeskattas. Vägen till en bättre hälsa är i stället en storsatsning på positiva folkhälsoinsatser. Här presenterar vi några av våra viktigaste folkhälsopolitiska förslag för Uppsala kommun.

l Människor har ett grundläggande behov av fysisk aktivitet och naturkontakt. Antalet rekreationsområden måste bli fler och mer tillgängliga. Tätortsnära natur är viktigt för att man snabbt, enkelt, billigt och utan bil ska kunna få naturupplevelser. Vintertid är bra, preparerade skidspår ett sätt att förenkla för människor att komma ut i naturen och röra på sig.

l Spontanidrotten glöms ofta bort i planerandet av idrott. Vid Resecentrum ser vi ofta skejtare och ungdomar som övar parkour. Att inte köra i väg dessa ungdomar, utan att öka möjligheterna i stadens olika uterum, är viktigt.

l Om alla som åker bil till jobbet tog kollektivtrafiken eller cykeln en dag i veckan skulle arbetsresorna med bil minska med 20 procent. På köpet får vi bättre luft och mindre buller, för det är de två mest allvarliga och hälsopåverkande effekter den ständigt växande biltrafiken har. För att kommunen mer konsekvent ska planera för cyklisternas framkomlighet och säkerhet behövs en cykelplanerare i kommunen.

l En av de arbetsmiljöer som kommunen har ansvar för är skolan. Fungerande arbetsmiljöarbete behövs i varje skola och det handlar om allt från åtgärder mot mobbing till kreativa skolgårdar. Ett folkhälsoarbete i skolan ger alla elever samt lärare och personal minskade sociala skillnader i ohälsa. Två folkhälsoområden är särskilt viktiga för ungdomarna där skolan tillsammans med skolhälsovården också har ett pedagogiskt ansvar. Det är det förebyggande arbetet mot droger och kunskaperna om säker sexualitet.

l Maten är ett område som vi engagerat oss i. För skolungdomarna är god, ekologisk och näringsrik mat viktig för prestationerna. Vi tycker att det är mycket glädjande att skolförvaltningen i Uppsala på eget initiativ infört vegetarisk mat i Uppsalas skolor en dag i veckan. Det är ett bra sätt att få mer grönt på tallriken och med tanke på att ungefär hälften av de grönsaker en normalperson i skolåldern får i sig kommer från skolmaten, så är det en viktig satsning. För de äldre, som har hemtjänst och bor på äldreboenden har också maten en livsviktig roll.

God och nylagad mat – som doftar gott, smakar gott och ser god ut – måste bli den högst prioriterade frågan i äldrenämnden under 2011.

l Ett aktivt liv handlar alltså inte enbart om att röra på sig, utan också att kunna delta aktivt i kulturen och samhället. Möjligheterna i Uppsala att uppleva och själv också utöva konst, litteratur, musik, dans, tea­ter och alla andra konstformer ger tusenfalt tillbaka. Det kan vara svårt att värdera i monetära termer, men det borde göras en uppskattning. Då skulle kulturområdet säkert värderas högre i nästa budgetprocess.

I kommunpolitiken har folkhälsofrågorna levt en alltför undanskymd tillvaro de senaste åren, då Centerpartiet har haft ansvaret för frågorna.

Sedan november 2010 är det kommunalrådet Stefan Hanna som är ansvarig för folkhälsopolitiken i Uppsala kommun. Efter hans förslag om straffskatt för överviktiga måste man ifrågasätta om han är rätt person för det uppdraget.

Folkhälsomålen måste dammas av och ansvaret för folkhälsa måste lyftas in under varje politiskt område. Vårt krav är att kommunstyrelsen redan i år tar över hela ansvaret för folkhälsopolitiken. Folkhälsofrågorna är allt för viktiga för att som nu gömmas undan i ett svagt folkhälsoråd utan vare sig resurser eller befogenheter som står i paritet med frågans betydelse.

Maria Gardfjell
kommunalråd (MP)
Johan Lundqvist
2:e vice ordförande (MP) i gatu- och trafiknämnden
Malena Ranch
2:a vice ordförande (MP) i nämnden för vuxna med funktionshinder
Rickard Malmström
2:e vice ordförande (MP) i fritids- och naturvårdsnämnden
UNT 4/1 2011