Ändra lagstiftningen

Vi behöver fler som familjen Ahmadi, skriver Marta Obminska (M).

14 juli 2017 19:00

Under en tid har vi kunnat följa familjen Kutics öde i media. Familjen kom till Sverige för fem år sedan, har fasta jobb och en egen bostadsrätt i Enköping. Detta till trots hotas de nu av utvisning på grund av ett misstag som inträffade hos mannens första arbetsgivare.

Det visade sig i efterhand att mannen hade ett sämre försäkringsskydd än vad som följer av kollektivavtalet eller praxis inom yrket eller branschen.

I det enskilda fallet kan vi politiker inte göra någonting eftersom Migrationsverket är en självständig myndighet.

Det finns många liknande fall runt om i landet där Migrationsverket har kommit med utvisningsbesked då detaljer i anställningen har brustit. Vi har Uppsalafamiljens Ahmadis kamp för att få stanna i Sverige i färskt minne och gläds över att de är kvar.

Vi vill inte ha fler som riskerar att utvisas eller utvisas trots att det jobbar och sköter sig.Arbetskraftsinvandrare som gör rätt för sig och betalar skatt ska inte utvisas på grund av att en del arbetsgivare har svårt att navigera i dagens krångliga regelsystem.

Moderaterna vill därför införa en helhetsbedömning. Små misstag av små seriösa arbetsgivare ska inte behöva leda till utvisning av den som jobbar, försörjer sig och betalar skatt i Sverige.

Moderaterna och alliansen står för människors rätt att komma till Sverige och göra rätt för sig. Alliansen tog därför ett initiativ i socialförsäkringsutskottet i höstas.

Vi ville ge utredningen om arbetskraftsinvandring ytterligare uppdrag att undersöka om regelverket hade fått avsedd effekt och i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare nekades arbetstillstånd eller förlängning av tillstånd på grund av mindre misstag av seriösa arbetsgivare.

Vi ansåg att utredaren i arbetskraftsinvandringsutredningen skulle föreslå åtgärder för att förhindra att reglerna fick alltför långtgående konsekvenser och bedöma om lagstiftningen behövde ändras.

Alliansen förordar att ny lagstiftning ska träda i kraft innan året är slut. Trots att en majoritet i riksdagens socialförsäkringsutskott har ställt sig bakom Alliansens motion har regeringen valt att bortse från tillkännagivandet och i stället har utredaren presenterat ett förslag som inte är tillräckligt långtgående.

Enligt regeringen ska arbetsgivare själva rätta till brister i anställningsvillkoren innan Migrationsverket påpekat bristen för att Migrationsverket ska kunna avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete.

Människor som arbetar och gör rätt för sig kan fortfarande utvisas på grund av misstag från i grunden seriösa arbetsgivare.

Nu är vårt tålamod slut, vi behöver sådana som familjen Ahmadi. Regeringen måste göra om och göra rätt samt rätta sig efter riksdagens vilja att förhindra alltför långtgående konsekvenser av arbetsgivares misstag. Misstag som slår sönder arbetande familjers hela tillvaro i Sverige.

Marta Obminska
Riksdagsledamot (M) för Uppsala län

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!