Därför behövs en högre vattentaxa i Uppsala

Den nya va-taxan gynnar boende i flerfamiljshus, skriver tre företrädare för Uppsala vatten och avfall

Uppsala kommun 9 oktober 2019 01:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje dag förser vi mer än 200 000 personer i Uppsala kommun med dricksvatten, avlopp och dagvatten i en stor infrastruktur. Alla i Uppsala ska kunna lita på att få dricksvatten av bra kvalitet. Varje dag, året om.

Likadant med hantering av avloppsvatten. Vatten är en naturresurs men det krävs ett avancerat system av pumpar, ledningar, brunnar, vattenverk, vattentorn, reningsverk och dagvattenanläggningar för att allt ska fungera. Kostnaderna för systemet ökar och kostnaderna är till stor del fasta.

 

Därför behöver vi införa en ny taxa för vatten och avlopp och höja intäkterna med tolv procent. Den nya taxan bygger på att alla som är anslutna till systemet är med och betalar för nyttan. Principen är densamma som för el- eller fjärrvärmenätet. Du betalar en summa för att vara med i systemet, och en summa utifrån hur mycket du använder.

 

Vår nya va-taxa kommer att säkerställa att de fasta kostnaderna som finns till en större del täcks av fasta avgifter, att lagstiftningens krav på rättvis och skälig fördelning uppfylls och att vi tillsammans kan arbeta systematiskt för en hållbar vattenhantering.

Den fasta avgiften kommer bland annat gå till att underhålla och göra nyinvesteringar i ledningar och vattenverk, bättre rening av avloppsvatten och luktreducerande åtgärder vid reningsverk. Åtgärder vi måste genomföra för att nu och i framtiden lyckas med vårt uppdrag i enlighet med lagkrav.

Att leverera dricksvatten är en samhällsviktig verksamhet. Vi måste säkerställa att vi har robusta system som kan garantera att vi kan ge Uppsalaborna rent vatten i kranen och ta hand om och rena avloppsvatten och avleda dagvatten.

 

För att fördela kostnaderna rättvist behöver alla som är med och tar del av tjänsterna vara med och betala vad det kostar att tillhandahålla dem. I va-lagstiftningen heter det att alla ska vara med och betala för nyttan vi har av tjänsterna.

I den nya taxan överensstämmer kostnadsfördelningen bättre med kostnaderna. Till exempel baseras dagvattenhanteringen på antal lägenheter eller lokalyta och inte som i dag på vattenförbrukningen.

Under många år har vattenförbrukningen per person minskat. Det tycker vi är bra och vi vill arbeta för att den trenden fortsätter. Det är framförallt tekniska lösningar och vattensnåla hushållsmaskiner som har bidragit till den minskningen.

 

Vi tror att teknik och innovationer, vid sidan av en vilja att bidra till ett hållbart samhälle, även är lösningen för framtiden. När vi har en taxa som säkerställer produktion och distribution av vatten kan Uppsala Vatten arbeta tillsammans med uppsalaborna, universiteten och näringslivet för att minska vattenförbrukningen.

 

Erfarenhet och undersökningar visar att det inte är ekonomiska incitament som får oss att spara på vattnet. Med den nya taxan kommer en liter vatten för en familj i villa som gör av med 150 kubikmeter vatten per år kosta fyra öre, inklusive fasta avgifter.

Om vi ska minska vattenanvändningen behövs det andra lösningar än prissättningen och det är dessa lösningar som vi nu kan börja arbeta med.

 

Vi behöver en ny taxa för att ge en rättvisare fördelning av kostnaderna för att bygga och underhålla va-infrastruktur. För affärsverksamheter med stor lokalyta men låg vattenförbrukning och för ensamboende i villor som har låga kostnader i dag innebär detta en stor procentuell ökning av avgifterna.

Det är direkt kopplat till kostnaderna och därför också är skäligt och rättvist. Alternativet är att dessa kunder subventioneras av familjer i villor eller boende i flerfamiljshus. Den nya prissättningen gynnar boende i flerfamiljshus.

Förslaget till ny taxa utgår från branschorganisationen Svenskt vattens basförslag och används av en stor del av landets kommuner. Även efter den föreslagna höjningen på tolv procent ligger Uppsalas prisnivå under medel jämfört med andra kommuner i Sverige.

 

Svenskt vatten har beräknat att va-intäkterna i landet kommer att behöva dubbleras de närmaste 20 åren om va-huvudmännen ska ha råd att investera och underhålla samt anpassa sina anläggningar till lagkrav. Så ser det även ut i Uppsala. 

 

Vi är övertygade om att den nya taxan kommer att bidra till en mer säker VA-försörjning i Uppsala kommun, en rättvisare fördelning av kostnader och ett mer hållbart samhälle med lägre vattenförbrukning. En enig styrelse i Uppsala Vatten står bakom den nya taxan.

Rafael Waters, ordförande Uppsala Vatten
Lars Harlin, 2:e vice ordförande Uppsala Vatten
Sigrid De Geyter, vd Uppsala Vatten

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

20-åring knivrånades i centrala Uppsala i natt

Uppsala

Uppsalavolontärer skickar över 100 barnvagnar till Grekland

Uppsala

Sydkoreas talman på statsbesök – så påverkas trafiken

Ishockey

Häggs nya kontrakt värt 30 miljoner kronor

Uppsala

Ungdomar döms för rån och utpressningförsök

Visa fler