Inga flera bokbussturer i Tierp

Bokbussen i Tierps kommun försvinner av ekonomiska skäl. Bokintresserade hänvisas istället till bibliotek eller att använda tjänsten "Boken kommer".

Tierps kommun 13 november 2019 07:00

– Ett jättedumt beslut. För mig som bor långt ute på Hållnäshalvön har bokbussen gjort att jag på ett smidigt sätt kunna låna böcker, säger låntagaren Maj Wejdén, som i en skrivelse även uppmanat de styrande i kommunen att inte ta bort bokbussen.

Carl Bergström som är bibliotekschef i Tierps kommun förklarar att förändringen hänger samman med det ekonomiska läge som kommunen befinner sig.

– Bokbussen står i garaget av besparingsskäl då vi inte haft möjlighet att anställa någon ny person efter den tidigare chauffören, säger Carl Bergström.

Fram till mitten av det här året körde bussen en handfull olika turer till orter runt om i kommunen till personer som haft långt och i vissa fall även svårt att ta sig till ett bibliotek. 

Den möjligheten är nu borta. I stället hänvisas de som vill låna böcker till någon av de biblioteksfilialer som finns i Karlholmsbruk, Skärplinge, Söderfors, Tierp och Örbyhus. I Uppsala kommun har man däremot valt att utöka sin bokbussverksamhet med flera turer och ökad täthet.

– När bokbussen försvinner ska du istället ta dig till biblioteket på vissa tider. Det kan vara svårt att få det att fungera med transporter. Så utlåningen kommer nog att påverkas, säger Maj Wejdén som årligen lånar runt 30 böcker på bokbussen.

Under 2018 lånades nästan totalt 9 000 böcker ut på bokbussen. 

Förutom filialbiblioteken så finns tjänsten "Boken kommer" som innebär att personer som på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte själva kan ta sig till ett bibliotek får hjälp av låna böcker.

– Låntagaren tar kontakt med oss och talar om vad han eller hon vill läsa. Sedan levererar vi böcker till låntagaren, förklarar Carl Bergström.

Maj Wejdén menar att det finns en brist med "Boken kommer".

– Den tjänsten innebär att man hela tiden måste veta vad man ska låna. En styrka med bokbussen har varit att du kunnat gå igenom utbudet och fått möjligheten att söka och kanske hitta böcker som du inte visste fanns. 

Helt och hållet försvinner inte bokbussen. Men istället för att anställa en chaufför till den egna bussen så kommer Tierps kommun att hyra in Uppsala kommuns bokbuss för 120 000 kronor för ett läsår.

– Den nya bokbussen kommer endast att gå till äldreboenden och de skolor där det i dag inte finns några bibliotek. I dagsläget är det inte praktiskt möjligt att ta emot några i bokbussen.

Bibliotekslagen

Bibliotekslagen säger att de kommunala folkbiblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och en fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning.

Landets kommuner ansvarar för folkbiblioteken och att det i varje kommun ska finnas minst ett bibliotek.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Tierp

Flyttade från Gällivare till Tierp – för crossen

Örbyhus

Försvunnen i 27 år – nu har klassiska symbolen hittats

Tierp

Knivskar och sparkade äldre man i huvudet – åtalas

Uppsala

Tar strid för högre vattennivåer i Tämnaren

Dans

Dans och konsert i Lancashiresmedjan

Visa fler