Stoppad förskola får inte öppna igen

Uppsala kommun drog in tillståndet för Sanabil Al-Hanan i Valsätra efter kritik om allvarliga brister. Kammarrätten fastställer nu beslutet.

Uppsala kommun 17 september 2019 09:08

Den första augusti stoppade utbildningsnämnden verksamheten vid förskolan Sanabil Al-Hanan i Valsätra. Enligt nämnden hade den privata förskolan under långa perioder helt saknat förskollärare, vilket är ett brott mot skollagen. 

Sedan starten 2014  hade förskolan fått krav på sig fyra gånger att anställa förskollärare, under hot om att tillståndet annars kunde dras in. Det fanns även kritik om att barnen inte fick tillräcklig språkträning. Slutligen återkallades tillståndet för förskolan. 

Sanabil Al-Hanan överklagade till förvaltningsrätten som fastställde att det funnits skäl för nämndens beslut att stoppa verksamheten.

Förskolan gick därefter vidare till nästa instans, kammarrätten, som inte beviljar prövningstillstånd. Det innebär att förskolan inte återfår sitt tillstånd.

Företrädare för förskolan har tillbakavisat utbildningsnämndens kritik. Enligt Sanabil Al-Hanan har kommunens krav på åtgärder varit otydliga. I en inlaga till kammarrätten utlovade förskolan att lärarkompetensen skulle utökas ordentligt om man återfick tillståndet men det räckte alltså inte för att beveka domstolen.

Sanabil Al-Hanan har betecknat sig som ”en mångkulturell muslimsk förskola med en svensk-arabisk inriktning”. De cirka 50 inskrivna barnen har omplacerats till andra förskolor. 

Det här är första gången sedan 2013 som kommunen dragit in tillståndet för en privat förskola.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Ledare

Glöm bygglov och service för ett ögonblick

Ekonomi

UKK stäms på miljonbelopp: "Inte fått någon förklaring"

Uppsala

Man rånad på Kungsgärdet – blev slagen och hotad

Fotboll

Får Björkström bindeln tillbaka av Vecchia?

Basket

Viktor Gaddefors gör sin bror sällskap

Visa fler