Lönar det sig att göra fel med flit?

Uppsala kommun 10 oktober 2019 06:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en insändare i UNT 1 oktober undras det varför vägarbeten i Uppsala alltid tar så lång tid. Jag funderar på om det kan vara så att arbetena görs på någon form av så kallad löpande räkning, det vill säga det finns inget på förhand bestämt pris på entreprenaden och därmed ingen skarp deadline för slutförandet. Vidare funderar jag på hur ofta fel görs i utförandet, så att tiden för arbetet kan förlängas? 

Några exempel på fel i utförandet inom offentlig upphandling är 29 våtutrymmen med fel golvlutning i Akademiska sjukhusets 100-hus (UNT 1 februari); den aktuella felkonstruktionen av vattenledningssystemet i samma bygge; cykelställ som mot reglerna har monterats alltför nära de markerade gångstråken för synskadade (UNT 26 september); och de felmålade vita strecken på cykelbana/trottoar vid den nyomgjorda T-korsningen Norbyvägen-Vårdsätravägen. Där är den dubbelriktade cykelbanan som minst 1.25 m bred(!) och gångbanan är c:a tre gånger bredare. 

Man undrar om felen i vissa fall görs medvetet, så att det efterföljande korrigeringsarbetet fyller på orderböckerna. Rätta mig om jag har fel. Den övergripande ekonomiska konsekvensen torde i alla fall vara att merkostnader alltid får tas av skattebetalarna.
 

Lars Andersson, Uppsala

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala kommun

"Upphandlingar bättre än sitt rykte"

Debatt

Kvalitet måste vägas in vid upphandling

Insändare

Bryt avtalet om färdtjänsten

Ledare

Företagen behövs för "pengar till välfärden"

Insändare

Avbryt kontraktet och kräv skadestånd

Visa fler