Dags att skingra myten om menscykeln

Nu måste appar och skolböcker revideras: menscykeln varierar stort och längden är inte 28 dagar i snitt, skriver fem forskare.

Sverige 30 november 2019 02:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I generationer har vi fått lära oss att den genomsnittliga menstruationscykeln är 28 dagar lång, och att den är uppdelad genom ägglossning i två lika långa perioder.

 

Nu kan svenska och brittiska forskare visa att detta sällan stämmer – vilket kan få stor betydelse för dem som vill få barn eller förhindra en graviditet. 

 

Nu måste skolans läroplaner, och hundratals fertilitetsappar, omgående revideras.

Den konventionella kunskapen om kvinnors menstruationscykel beskriver att ägget utvecklas under den första fasen, follikelfasen, och att ägglossning sker runt dag 14. Den andra delen av cykeln, lutealfasen, handlar sedan framför allt om att förbereda livmodern för eventuell implantering av embryot. Detta kan man läsa i ett flertal medicinska läroböcker, på hälso- och sjukvårdswebbplatser och i läromedel för sexualundervisning i skolan.

 

Dessutom, utifrån just dessa klassiska antaganden har många hjälpmedel utvecklats, inte minst i form av appar för kartläggning av menstruationscykler. 

 

Apparna "hittar" de fertila dagarna i cykeln baserat på antagandet om en 28 dagars menstruationscykel med ägglossning på dag 14. Innebörden av denna information är oerhört viktig, eftersom användarna kan ha betydande förhoppningar om att apparna ska hjälpa dem att bli gravida.

 

Nu visar vår nya studie, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Digital Medicine, att menstruationscykeln i själva verket varierar avsevärt, och att endast 13 procent av kvinnorna har cykler om ”skolbokslängden” på 28 dagar.

 

Resultaten visade i stället att en genomsnittlig cykellängd är 29,3 dagar. Samtidigt fanns en stor variation – i hela studien hade 65 procent av kvinnorna cykler som varade mellan 25 och 30 dagar. Vidare fann vi att den genomsnittliga follikelfaslängden var 16,9 dagar och den genomsnittliga lutealfaslängden 12,4 dagar. Givet hur kort det fertila fönstret är kan detta vara avgörande information för den som vill bli, eller undvika att bli, gravid.

 

Mot bakgrund av detta måste beskrivningen av kvinnans menstruationscykel och fertila fönster korrigeras.

 

Så kallade ”kalenderappar” som endast förlitar sig på det förutfattade antagandet om en cykel på totalt 28 dagar (varav en follikelfas om 14 dagar och en lutealfas om ytterligare 14) bör granskas noggrannare. 

 

Textböcker och annat undervisningsmaterial behöver dessutom skrivas om, inte minst i ljuset av Skolverkets pågående uppdrag om att förtydliga skrivningar om kunskapsområdet sex och samlevnad i skolans läroplaner.

 

Vår studie utgör en av de största analyserna av menstruationscykler hittills och inkluderar data från mer än 600 000 menstruationscykler från 124 648 kvinnor i Sverige, USA och Storbritannien. Studien har varit ett samarbete mellan forskare vid University College London, Karolinska Institutet och Natural Cycles.

Joyce Harper, professor i reproduktiv vetenskap vid Institute for Women's Health vid University College London, huvudutredare för gruppen för reproduktiv vetenskap och utbildningsdirektör och chef för Centre for Reproductive Health.
Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik, gynekologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset
Elina Berglund, dr, vd för och medgrundare av Natural Cycles
Raoul Scherwitzl, dr, vd för och medgrundare av Natural Cycles
Simon Rowland, MD, medicinsk chef vid Natural Cycles och legitimerad läkare

Ämnen du kan följa