Annons

Tillsammans gör de skillnad för Uppsala

Det som från början bara skulle vara ett par års miljöombyte har nu mynnat ut i ett nätverk i världsklass. Tillsammans med några av Uppsalas största företag och organisationer vill Christer Svensson göra skillnad för Uppsala. — På detta sätt kan vi tillföra något till den stad vi lever och verkar i, menar Christer.

Uppsala 7 maj 2021 08:52
Detta är en annons som är köpt av ett företag.

När göteborgaren Christer Svensson flyttade upp till Uppsala var tanken att han efter tre till fem år skulle flytta hem igen, men än idag är han kvar. Det var lång ledarerfarenhet, ett intresse av ledarskap och tidigare erfarenheter av ett nätverk i Göteborg som väckte idéen om att skapa ett nytt nätverk i Uppsala. Med funderingar över vad man skulle kunna göra för att lyfta Uppsala som stad, satte Christer bollen i rullning. 

— Jag har alltid tyckt det är intressant att träffa andra människor och det är fantastiskt roligt att vara en del av ett nätverk av olika organisationer och företag som drivs av att utveckla tillsammans. När jag inte hittade ett nätverk som gav mig det jag önskade i Uppsala valde jag att, tillsammans med de kontakter jag skaffat mig som bankman, vara delaktig i att starta ett nytt. Det tog tid att få alla bitar på plats, men 2009 stod nätverket Världsklass Uppsala färdigt, berättar Christer som sedan starten och även idag är ordförande i nätverket. 

Vad är Världsklass Uppsala?
2009 grundades nätverket officiellt. Idag består Världsklass Uppsala av ett drygt tjugotal av Uppsalas ledande organisationer och företag som alla strävar efter att stärka stadens varumärke. Detta sker genom att varje delaktig medlem årligen betalar in en summa till nätverket, som totalt bildar en pott på över fyra miljoner kronor per år, som sedan delas ut i form av ekonomiska bidrag och stöd till projekt som sätter Uppsala på kartan eller gör en samhällsnyttig skillnad, och på så sätt stärker Uppsalas varumärke. Sedan år 2020 har nätverket valt att satsa extra på att ge stöd till samhällsnyttiga initiativ. Man har bland annat stöttat Stadsmissionen och Uppsala Kvinnojour i att hjälpa människor som blivit extra utsatta under pandemin. 

— Nu, elva år senare, har vi stöttat projekt med över 40 miljoner kronor som fördelats över bland annat idrottsevenemang, kultursatsningar och olika samhällsnyttiga initiativ. Vi är väldigt glada över alla projekt vi varit med i, och vi är extra stolta över vårt engagemang i Uppsala Health Summit som kommit att bli en internationell årlig konferens om hälsa, berättar Christer och fortsätter: 

— Halva syftet med nätverket är även nätverket i sig. Genom att föra samman människor och organisationer som tidigare inte varit i kontakt med varandra kan vi skapa ett bra sammanhang som ger ökad förståelse för varandras verksamheter, och tillsammans göra skillnad på riktigt. Jag kan utan tvekan säga att det blivit ett hedersuppdrag att vara delaktig i Världsklass Uppsala. På detta sätt kan vi tillföra något till den stad vi lever och verkar i. 

Vi är starkare tillsammans
Ett av de företag som ingår i Världsklass Uppsalas nätverk är Uppsalas största privata arbetsgivare, Cytiva, som arbetar med att tillverka produkter som används vid framställningen av biologiska läkemedel och vaccin. Cecilia Sjöstedt, VD på Cytiva, menar att de tillsammans med Världsklass Uppsala kan bidra till att utveckla och stärka staden. 

— Nyckeln är att vi i nätverket är starka tillsammans. Genom att arbeta tillsammans med kommunen, universitetet och näringslivet kan vi göra riktade satsningar och på ett mer kraftfullt sätt bidra till samhällsnyttan och göra att våra medborgare känner gemenskap och stolthet för sin stad. Ett medlemskap i Världsklass Uppsala innebär också att vi ingår i ett nätverk där vi kan lära av och inspirera varandra, vilket är grunden till en god samverkan.

Länsförsäkringar Uppsala, som även de ingår i nätverket, kan inte göra annat än att hålla med. 

— Länsförsäkringar Uppsala startade för 175 år sedan med en idé om att människor som går ihop är tryggare. Att stötta lokala projekt och initiativ i vårt samhälle är en självklarhet för oss även idag och vår samverkan inom Världsklass Uppsala är ytterligare en arena för detta, berättar Ulrica Hedman, VD för Länsförsäkringar Uppsala. Hon fortsätter: 

— I det lokala kan vi vara med och påverka det globala, vilket vi bäst gör genom samverkan och tillsammans med Världsklass Uppsala kan vi stötta en hållbar utveckling genom ekonomiskt stöd till projekt inom just detta. 

Förverkliga dina visioner
Världsklass Uppsalas ändamål är att stimulera människor och organisationer som vill skapa betydelsefulla förbättringar i samhället och positiva händelser i Uppsala. Det kan vara ett evenemang, en konferens eller ett samhällsnyttigt initiativ. Världsklass Uppsala är till för de som bor, lever och verkar i Uppsala. 

— Vilket projekt man än planerar kan vi tillsammans se till att göra verklighet av visionerna. På vår hemsida finns tydliga kriterier och ansökningsformulär att fylla i. Det är med andra ord enkelt att ansöka om bidrag och stöd från oss. Du vill skapa något bra, och tillsammans kan vi skapa något i världsklass, menar Christer. 

Välkommen att ansöka om bidrag eller ekonomiskt stöd från Världsklass Uppsala. 

 

Världsklass Uppsala

Världsklass Uppsala bildades 2009 och består idag av följande företag och organisationer: 

Agenda advokatbyrå, Destination Uppsala, Region Uppsala, Uppsala universitet, Akademiska Hus, Fresenius Kabi, Rosendal Fastigheter, Vasakronan, Atrium Ljungberg, Galderma, SH Bygg, Vattenfall, Bjerking, Handelsbanken, SLU, Castellum, Länsförsäkringar Uppsala, Thermo Fisher Scientific, Cytiva, Nordea, Uppsala kommun

Kommande deadlines för ansökan:

Tisdag 25 maj 2021

Tisdag 17 augusti 2021

Tisdag 26 oktober 2021

Webbplats: https://varldsklassuppsala.se/.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent på UNT. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister.

Världsklass Uppsala
Annons
Världsklass Uppsala

Arbetet som ska förbättra Uppsalas samhälle