Så går det med handlingsplanen i Gottsunda

17 av de 87 åtgärder som planeras för Gottsunda är genomförda. Resten av insatserna uppges vara påbörjade.

Uppsala kommun 17 september 2019 07:00

I januari 2018 presenterade den dåvarande rödgröna majoriteten en handlingsplan med 87 åtgärder för göra Gottsunda tryggare. Det handlar om allt från fler fritidsaktiviteter för ungdomar till upprustning av Bandstolsvägen och satsningar på utbildning och arbete.  

Så hur har det gått hittills? 17 av de 87 åtgärderna är helt genomförda, enligt listan som UNT begärt ut från kommunledningskontoret. Bland annat har Gottsundabadet renoverats, kommunala ordningsvakter patrullerar nu stadsdelen och fler nattvandringar arrangeras. 

En av de viktigaste åtgärderna uppges vara Gottsundas nystartade utbildnings- och jobbcenter.

– Centret svarar upp mot flera punkter i programmet, som utökad vuxenutbildning, utökad SFI och jobbcoacher som kan hjälpa till med exempelvis cv eller praktik, säger Ida Wiking, samordnare för handlingsplanen på Uppsala kommun.

De två nyanställda socialarbetarna på skolorna i området är en annan åtgärd som hon lyfter fram. Deras uppgift är att tidigt fånga upp unga på glid.  

70 åtgärder på listan är markerade som påbörjade. Många av dem innebär ett långsiktigt och därmed pågående arbete. Den nya arbetsmodellen Barnsäkert är ett sådant exempel.

– Barnsäkert innebär utökade hembesök hos nyblivna föräldrar för att skapa tidiga relationer med familjer och upptäcka de som behöver extra stöd, säger Ida Wiking.

Vissa åtgärder på listan är dock formulerade som att de borde kunna göras klara. Däribland att "se över möjlighet till ett allaktivitetshus i Gottsunda", "förbättra samarbetet med UL för att förhindra stenkastning" och att "felparkerade bilar ska beivras i högre utsträckning".

– Allt är påbörjat, men mycket är under utveckling. Vad gäller exempelvis bilarna finns en överenskommelse mellan kommunen och fastighetsägarna. Rutinerna behöver utvecklas, men vi kan redan se att antalet felparkerad fordon har minskat, säger Johan Börjesson, även han samordnare för handlingsplanen.

Vilken är den viktigaste åtgärden som återstår?

– Att göra fler Gottsundabor delaktiga. Det är få som kommer på våra dialogmöten, så vi behöver aktivt söka upp föreningar för att nå människor. Det är viktigt att göra insatser tillsammans med invånarna. 

Finansieringen för åtgärderna löper över flera år. En del av projekten bekostas med statliga pengar. Ansvarigt kommunalråd Erik Pelling (S) har inte velat spekulera i vad den sammanlagda kostnaden för handlingsplanen kan landa på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Profilbild Elin SandowElin Sandow
Ämnen du kan följa
Fokus Gottsunda
Renovering

"Problem att Hembla inte tar helhetsgreppet"

Uppsala kommun

"Alla tycker kriminaliteten är det sämsta"

Uppsala kommun

"Utanförskapet är djupare i dag"

Utanförskap

"Vi känner att alla struntar i oss"