Annons

100 år av expertis – för branschen in i framtiden

SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, har hjälpt åtskilliga bostadsrättsföreningar över hela landet sedan starten 1921. Nu blickar bolaget mot ett nytt sekel.

Uppsala 24 mars 2021 15:35
Detta är en annons som är köpt av ett företag.

Sedan starten av SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, har bolaget hjälpt åtskilliga bostadsrättsföreningar över hela landet med allt från daglig drift till rådgivning inom ekonomi, juridik och teknik. Mycket har skett sedan dess. För företag, för branschen i helhet och för omvärlden i synnerhet. När Emil Lundström tillträdde rollen som VD och koncernchef för SBC i början av 2020 var målet att rusta företaget för framtiden och säkerställa positionen som landets ledande oberoende fastighetsförvaltare.  
– Vi brinner för att hjälpa bostadsrättsföreningar att få ut så mycket som möjligt av sitt arbete. Dels så att fastigheten kan öka i värde men även för att säkerställa att de boende trivs så bra det bara går. Vår affärsidé är i grunden mycket enkel, SBC är bostadsrättsföreningens och fastighetsägarens servicepartner för aktiv och hållbar förvaltning. 

– Under åren har vi blivit experter på allt från stambyte till stadgeändringar, utemiljö och flerårsbudgetar. Vi har koll på helheten vilket krävs för att både fastigheten och ekonomin ska må bra. Målet är att göra styrelsearbetet enklare och skapa ett tryggt boende genom en effektiv och proaktiv förvaltning, inom teknik, ekonomi och juridik.

Effekter av en pågående pandemi, nya lagar och trendbrott i boendeform. Emil Lundströms första år som VD för SBC har milt uttryckt bjudit på en hel del överraskningar, inte minst inom bostadsbranschen. Några mer tongivande än andra och vissa som är här för att stanna.
– Under 2020 har vi hjälpt flera föreningar att hålla digitala stämmor, något som tidigare var i princip omöjligt. Att ha möjligheten att delta på stämman på distans är en välbehövlig åtgärd för många och tack vare utvecklad teknik finns goda möjligheter att fortsätta med detta. En annan trend som av naturliga skäl växt sig starkare på senare tid är co-working. En gemensam kontorsyta i föreningen, något som kan bli en stor tillgång för medlemmarna i takt med att distansarbetet blir allt vanligare. 

En fråga som blivit brinnande aktuell under fjolåret är också den gällande tomträttsavgälden som i flera fall riskerar att höjas som en följd av att kommunerna tar ut avkastning på marken de hyr ut. Vilket i sin tur kan resultera i att bostadsrättsföreningar med tomträtt kan få obehagliga ekonomiska överraskningar framöver. Som en följd har SBC fått motta en hel del frågor från oroliga bostadsrättsföreningar runt om i landet.
– Vi vill vara en trygghet för bostadsrättsföreningarna även i dessa frågor och bistår därför med hjälp genom hela processen. Inledningsvis hjälper vi till att begära ett utköpspris från kommunen. Priset utgör grunden för den konsekvensanalys som sedan genomförs. Av erfarenhet vet vi att det är ett ekonomiskt beslut som gynnar bostadsrättsföreningen och dess medlemmar på längre sikt. 

En stor del av jobbet på SBC går också ut på att hjälpa landets bostadsrättsföreningar att skapa en trygg miljö för de boende. Något som blir allt mer aktuellt i takt med en fortsatt expansiv e-handel.
– Med en ökad e-handel växer också antalet hemleveranser. Detta kan skapa ökade behov av nya säkerhetsåtgärder som kameraövervakning, frekventare portkodsbyte eller gemensamma utrymmen för leveranser. Som förening bör man våga undersöka tekniska lösningar. Där vill vi vara behjälpliga och se till att landets föreningar har vad som krävs för att klara framtidens utmaningar. 

I dag har SBC över 4 000 kunder, 350 anställda och kontor över hela landet. Med 100 års samlad erfarenhet ser bolaget med stor tillförsikt fram mot ett nytt sekel där visionen är att skapa livskvalitet genom hållbar fastighetsförvaltning.  
– Vi kommer att fortsätta utvecklas för att ta en ännu tydligare och mer framåtlutad position på marknaden. Både som servicepartner till våra kunder och som arbetsgivare för våra framtida medarbetare. Samtidigt ska vi sträva efter att finna nya innovativa lösningar för att på bästa sätt hjälpa landets föreningar med framtidens utmaningar och styrelsearbete. Med avstamp i vår historia, och med hundra års erfarenhet är vi experter på det vi gör, och det tar vi med oss med siktet inställt på framtiden. För 100 år sedan påbörjade vi resan. Nu fortsätter den. 

Här kan du läsa mer om SBC:s verksamhet. 

SBC

SBC är landets största oberoende bolag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC grundades 1921 och är idag en helhetsleverantör som erbjuder expertis för bostadsrättsföreningen: ekonomisk och teknisk förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk rådgivning. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf samt utbildningar som t.ex. Styrelsecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Koncernen omsatte i fjol 478 mkr. 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent på UNT. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister.