"Uppsala Konsert & Kongress förtjänar bättre"

Senaste tidens turer kring det kommunägda UKK:s vd skadar såväl UKK som hela Uppsalas kulturliv, skriver Monica Lindgren Petersson (v).

Uppsala kommun 21 oktober 2019 10:00

UKK förtjänar bättre

Senaste tidens turer kring det kommunägda UKK:s vd skadar UKK och hela Uppsalas kulturliv. Nu krävs tydlig handling för att återupprätta förtroendet för UKK och för kommunens styrning av bolaget. 

Vd:n för Uppsala Konsert och Kongress har avslutat sin anställning och kan få en ersättning som motsvarar upp till 21 månadslöner. 12 av dessa månadslöner samordnas dock med den lön som hon får om hon får ett nytt jobb. UKK har en ansträngd ekonomi och alla kan nog förstå vad denna nivå på avgångsersättning sänder för signaler till personal, kulturarbetare och besökare som betalar sina biljetter.  

Jag som på Vänsterpartiets mandat sitter i UKK:s bolagsstyrelse har reserverat mig mot detta. Det är inte bara den orimliga storleken på ersättningen, som saknar motstycke i Uppsalas kommunala organisation, jag reagerar mot. Även det sätt som överenskommelsen med avgående direktör gjorts på är fel. Ingen annan än bolagets styrelse har rätt att fatta beslut om att anställa eller avskeda en vd. I detta fall har vi i styrelsen aldrig fattat något sådant beslut.

Bolagets revisorer har fått i uppdrag att granska ärendet. Det är bra. Jag förväntar mig också att det S, L, MP-ledda minoritetsstyret i Uppsala kommer med tydliga besked om hur de tänker återupprätta förtroendet för UKK, och hur dessa frikostiga avgångsersättningar ska upphöra. 

Uppsalas kulturliv förtjänar bättre. Jag vill att UKK ska bidra till ett jämlikt, jämställt och inkluderande kulturliv i Uppsala kommun. Ska vi nå det målet kan vi inte misslyckas med bolagsstyrningen på det sätt vi nu sett. 

 

 

 

 

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Monica Lindgren Petersson (v), ledamot i UKK:s bolagsstyrelse

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

Polisinsats vid storbråk i Gottsunda

Fotboll

Välkomna till bottenstriden, Uppsala

Uppsala

Bil stod i lågor – person förd till sjukhus

Uppsala

Stora köer efter olycka – en person till sjukhus

Uppsala

Kollision mellan två bilar: ”Klagar på nacksmärtor”

Visa fler