Fler inställda operationer än tidigare känt

Enligt de preliminära uppgifterna var det omkring 150 operationer som ställdes in på Akademiska sjukhuset. Färska siffror visar att det var 244.

Uppsala län 25 oktober 2019 10:12

I listan över vilka operationer som sjukhuset tvingats flytta fram finns en rad olika diagnoser. Totalt handlar det om nio cancerpatienter, bland annat två patienter med hjärntumör. Den vanligaste diagnosen för de som fått vänta med sin operation är gråstarr där 25 patienter fått vänta på att bli opererade.

Drygt en tredjedel av patienterna som fått sin operation uppskjuten väntar fortfarande på ett nytt datum för sin behandling. Bland de 157 som fått en ny operationstid finns bland annat de 25 gråstarrspatienterna och 6 av de 9 cancerpatienterna. De cancerpatienter som får vänta på en ny tid är ett par patienter med basallcellscancer, en hudcancerform som inte brukar spridas i kroppen samt en patient med spinalcancer.

Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset, säger att han ännu inte tittat på siffrorna i detalj, men att han är ganska övertygad om att de patienter som fortfarande väntar på en operation inte har något akut behov av operation.

– Den största effekten det här får för patienterna är den oro det skapar. De canceroperationer är med största sannolikhet godartade cancerformer utan spridningsrisk, säger han.

Ur ett chefsläkarperspektiv kommer man nu att gå igenom underlaget och titta på varje enskilt fall för att försäkra sig om att patientsäkerheten inte hotats.

– Nu har vi ett underlag att gå vidare med. Vi kommer absolut att göra en analys av materialet. De frågor du ställer om hur patienterna drabbats är frågor som vi måste ställa till de varje verksamhetsområde, säger Mikael Köhler.

Väntetiderna på operationer är något som förändras över tid. Mikael Köhler kan därför inte säga hur det här stoppet kommer att påverka på lite längre sikt.

– Det här är en väldigt komplex bild. Förutsättningarna är olika inom olika verksamhetsområden. Olika operationer tar olika lång tid, och väntetiderna varierar inom olika verksamhetsområden. Gråstarrsoperationer är ett exempel där man normalt klarar att hantera stora volymer och snabbt kan beta av köerna, till exempel, säger Mikael Köhler.

55 av patienterna som fått sin operation uppskjuten är så kallade riks- och regionpatienter som kommer från andra län än Uppsala. Detta kan ha en direkt påverkan på Akademiska sjukhusets ekonomi då det annars ger inkomster utöver basanslagen från regionbudgeten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer

Ämnen du kan följa
Materialkrisen
Uppsala

Här är regionens nota för materialkrisen

Uppsala län

Materialkrisen hade kunnat förhindras

Uppsala län

Regionen lade ansvaret på Apotekstjänst

Uppsala kommun

Apotekstjänst kräver betalt utan leverans

Uppsala

Nu ska regionerna svara Apotekstjänst

Visa fler
Läs mer!
Uppsala

Patient slutade andas under operation – fick tio gånger för hög narkosdos

Uppsala

Kräver kriskommission efter UNT:s granskning

Uppsala

Uppgift: Patienter skulle gömmas undan inför IVO:s besök

Debatt

Debatt: Flytta specialförbandet till Uppsala

Uppsala

Grytlock i stället för larmknappar på Akademiska

Visa fler