Konserthuset är inget allmänt kulturhus

Musikens Hus Vänner välkomnar satsningar som breddar besöksprofilen, men vill påminna om det ursprungliga syftet med Uppsala Konsert & Kongress. Huset kan inte axla rollen som stadens allmänna kulturhus.

Uppsala kommun 1 oktober 2019 15:00

I Musikens Hus Vänner gläder vi oss åt flera nya satsningar på kvalitetsmusik under hösten. Troligen en respons från UKK-ledningens sida på diskussioner under våren angående det ganska begränsade utbudet av kvalitetsmusik för 2019. Musikens Hus Vänner och andra förde med anledning av detta diskussioner med UKK:s ledning om verksamhetens inriktning. 

Under senare år har vid sidan av utbudet av kvalitetsmusik också en rik flora av andra aktiviteter fått plats i det vällovliga syftet att locka många olika kategorier av publik. Detta är naturligtvis välkommet men har väckt farhågor om att musikens plats kan vara hotad. UKK har sedan starten skapat sig en plats i svenskt musikliv och en central plats i Uppsalas kulturliv. Framstående musiker har kunnat lockas hit, och gärna velat komma tillbaka, lockade av de goda förutsättningarna att utöva sin konst. Uppsala Gitarrfestival är en internationellt uppmärksammad kvalitetssatsning som berikar konsertutbudet varje år, och Musik i Uppland med sina högklassiga ensembler är den självklara stommen i det klassiska utbudet. UKK har berikat Uppsala och är en institution vi kan vara stolta över.

När UKK invigdes 2007 var det med det uttalade syftet att äntligen få en ändamålsenlig konsertplats för den professionella musiken. Uppsala hade hamnat i nationellt bakvatten, medan betydligt mindre städer från norr till söder visat att man ansåg det som en viktig service till medborgarna och en viktig tillgång i ortens liv att ha ett konserthus. Den instans som styr verksamhetens inriktning är kommunstyrelsen via det kommunala bolaget Stadshus AB, som formellt äger UKK och som på kommunstyrelsens uppdrag formulerar det så kallade ägardirektivet. I detta formuleras målsättningen för verksamheten, och där har hela tiden både ’musik’ och ’kultur’ samsats. Det är dock värt att komma ihåg att detta under den första tiden snarast hade innebörden att musiken berikar stadens kultur. Den huvudsakliga avsikten var hela tiden att skapa en plats för den högkvalitativa musiken. På senare år har det diffusa uttrycket ’kultur’ allmänt fått en större tyngd i ägardirektivet. UKK:s ledning har varit lyhörd för detta och uppenbarligen också för mer informella signaler i den riktningen. I praktiken har det inneburit att många arrangemang som kan rymmas i ett allmänt kulturbegrepp, men inte inom begreppet musik, konkurrerar om utrymmet i lokalerna liksom om personalens arbetsutrymme. Konsertsalarna i UKK är hårt uppbokade av kongresser, konserter och dessa andra arrangemang.

Musikens Hus Vänner vill påminna om det ursprungliga syftet med UKK. Vi välkomnar givetvis satsningar som breddar besöksprofilen men menar att UKK även fortsättningsvis bör ha den huvudinriktning som fanns från början och som var motivet för dess tillkomst. UKK bör vara ett Musikens Hus, och kan inte axla rollen som stadens allmänna kulturhus - Uppsala har många kulturscener. Det bör också vara självklart att konserthuset i Uppsala liksom andra konserthus i landet har egen produktion av kvalitetsmusik med hjälp av musikproducent som även har kompetens inom den klassiska musiken. Därför behöver ägardirektivet göras tydligare så att UKK:s ledning får det stöd som behövs från kommunledningen. Detta är nu särskilt viktigt inför rekrytering och tillsättning av en ny ledning för UKK. test

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Birgegård, ordf Musikens Hus Vänner, för styrelsen

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

Morfin för sjuka barn stals och byttes ut: "Hemskt"

Uppsala

Regionen skyndar på införandet av psykiatriambulans

Uppsala

Flygälskarna på plats: "Det ska låta mycket"

Speedway

Nu får jag väl gömma mig i Hallstavik

Bandy

Så mår Siriusstjärnan efter skadan mot VSK

Visa fler