Närhet till förlossningen ökar tryggheten

Samma barnmorska hela vägen, jämlikhet och mindre förlossningskliniker gör föräldrar tryggare, skriver Miriam Eriksson (C).

Uppsala län 23 oktober 2019 01:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har en mycket god mödra- och förlossningsvård. Spädbarns- och mödradödligheten i landet tillhör en av världens lägsta. Förlossningsskador hos barn är ovanliga samtidigt som kvinnor som får allvarliga bristningar har minskat något de senaste åren enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL).

 

Samtidigt rapporteras det om stora utmaningar, och det ser ojämlikt över landet. Beroende på var man bor får man olika tillgång till bra och trygg förlossningsvård.

 

Många förlossningskliniker vittnar om personalbrist samtidigt som flera mindre orter helt saknar tillgång till förlossningskliniker som ligger nära. Detta leder till att många kvinnor känner oro inför sin förlossning. Oro för platsbrist eller för att något allvarligt ska gå fel trots att de befinner sig på en stor förlossningsklinik gör exempelvis att fler vill föda hemma.

För att möta de problem förlossningsvården står inför har vi i Centerpartiet på partistämman i Karlstad beslut om en rad åtgärder. I mitt anförande på stämman lyfte jag bland annat att vi vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för förlossnings- och mödravård. Detta för att öka jämlikheten över hela landet och säkra tillgången till en trygg förlossningsvård. Samtidigt behövs ett ökat fokus på både för- och eftervården. 

 

I dag möter ofta kvinnor en barnmorska före förlossning, en annan under själva förlossningen och ibland en tredje som sköter eftervården.

 

Centerpartiet vill att fler kvinnor ska ha tillgång till samma barnmorska hela vägen från mödravård till eftervård. På detta sätt ökar kontinuiteten samtidigt som sjukdom och problematik som kan uppstå under en graviditet kan fångas upp och åtgärdas fortare. På detta sätt skapar vi en trygg mödravård på riktigt.

Förlossningsvården är i dag utformad utifrån ett ” i värsta fall”-perspektiv, vilket den också ska vara, men alla har inte behov av den högspecialiserade vården vid själva förlossningen. Vi vet att förlossningsupplevelsen har påverkan på både kvinnans och barnets välbefinnande i framtiden, och det blir därför otroligt viktigt att kvinnorna själva får möjlighet att välja det stöd och den miljö där de vill föda sitt barn. 

 

För att på riktigt kunna erbjuda valfrihet inom förlossningsvården vill Centerpartiet även göra det möjligt med mindre barnmorskeledda förlossningskliniker.

 

Detta är något som redan finns i exempelvis Norge. Dessa kliniker skulle kunna ses som ett komplement för mammor som inte är förstföderskor och som efter medicinsk bedömning inte anses löpa stor risk för komplikationer.

Forskningen visar att några av de viktigaste faktorerna för att kvinnor ska uppleva sin förlossning som positiv är stöd, tillit och att personalen är lyhörd för kvinnans önskemål. Kvinnorna önskar kontinuitet, innan, under och efter förlossningen och denna kontinuitet i kombination med en hemlik miljö kommer för de kvinnor som önskar det bidra till en positiv förlossningsupplevelse. Detta kan möjliggöras på ett bra sätt genom att förutom sjukhusbaserade förlossningskliniker även erbjuda mindre barnmorskeledda kliniker. Fortsatt kommer de sjukhusbaserade klinikerna med tillgång till specialistkompetens att behövas för att kunna stötta och ta hand om förstföderskor och de förlossningar där komplikationsrisken anses vara högre.

Att erbjuda en trygg, nära och jämlik vård för kvinnor före, under och efter en graviditet är för oss en självklarhet. Oavsett var man bor ska man känna sig trygg under sin graviditet. 

 

Genom att se till att fler får tillgång till samma barnmorska under hela vårdkedjan, nya nationella riktlinjer för ökad jämlikhet och med mindre, barnmorskeledda förlossningskliniker kommer blivande föräldrar runt om i landet kunna känna sig tryggare.

Miriam Eriksson, ledamot (C) i Regionfullmäktige, ombud på Centerpartiets partistämma 2019

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Järlåsa

Nya fynd vid skelettetdelarna – skickats till rättmedicin

Knivsta

Insatsstyrkan fritog kidnappad – grannar: "Det är otäckt"

Fotboll

Ekdals svar om framtiden: "Ska prata med Hammarby"

Sport

"Respektlöst och dumt att vi ska spela"

Gymnastik

Efter tunga våren - SM inställt för Sjöberg

Visa fler