Lär av Finlands beredskap för kristider

Totalförsvarets forskningsinstitut har uppmärksammat problemet.

Sverige 21 mars 2020 06:13
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

Finland har, till skillnad mot Sverige, fortfarande ett beredskapslager för kristider. I fjol varnade en grupp forskare, i en rapport från svenska Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, för vår bristfälliga beredskap. Coronakrisen påminner om att vi har en del att lära av vårt östra grannland.

Det finska beredskapslagret är obligatoriskt och skyddat av lagen, och säkrar att det finns livsmedel och mediciner för tre till tio månader. Medicinfabriker, sjukhus och grossister måste ha lager som motsvarar normalkonsumtionen under så många månader. Olja finns för 2-5 månader och spannmål för ett halvår, och även privata företag är förpliktigade att ha lager.

Häromdagen meddelade Finlands statsminister Sanna Marin att andra länder nu har varit ute efter Finlands sällsynt stora beredskapslager. Den finska regeringen klubbade därför snabbt igenom en förordning som begränsar försäljning och export av läkemedel.

 

Under det förra seklet var det för många länder en självklarhet att ha beredskapslager inför eventuella kriser. Men för Sveriges del upphävdes beredskapsförordningen 2002, men redan på 1990-talet påbörjades nedmonteringen. "EU-inträdet ledde till att man började montera ner lagren successivt", som det konstateras i en artikel i Dagens Nyheter (20/3).

Finland är som bekant också med i unionen, men det har på grund av landets geografiska läge och historia funnits en annan inställning till krisberedskap där.

 

Därmed inte sagt att det har saknats röster som har efterlyst bättre beredskap i Sverige. Förra året släppte FOI rapporten "Beredskapslagring – en kunskapsöversikt om beredskapslagring som ett verktyg för ökad försörjningsberedskap i Sverige". Det är en gedigen skrift av Ann-Sofie Stenérus Dover och andra FOI-forskare, på uppdrag av Justitiedepartementet. 

Rapportförfattarna konstaterar bland annat att "Sverige är sent ute med att se över försörjningsberedskap för läkemedel", och de efterlyser en "tydlig målsättning" om Sveriges försörjningsförmåga.

 

I rapporten kan man bland annat läsa om hur vi tidigare hade beredskapslager för livsmedel "från Ystadstrakten i söder till Kiruna i norr och till Gotland i öster". Forskarna resonerar om hur vi åter skulle kunna bygga upp våra beredskapslager och sneglar på Finland, men även på länder som Norge, Schweiz och Tyskland.

"Det brukar sägas att Finland kopierade Sveriges tidigare modell för totalförsvarsplanering, och vidareutvecklade den, medan Sverige avvecklade den", skriver rapportförfattarna. Nu borde i stället Sverige ta efter Finland.

Sakine Madon

Ämnen du kan följa