Granskning av Hebyskolor avslutas

Efter de brister som framkom i samband med Skolinspektionens granskning av Tärnsjö och Östervåla skola i fjol har nu tillräckliga åtgärder vidtagits.

Heby kommun 10 oktober 2019 16:01

De brister som identifierades under fjolårets granskning omfattade flera områden på båda skolor, bland annat i undervisningen och studieron. I bedömningen av Tärnsjö skola i fjol skrev Skolinspektionen att "utbildningen präglas i låg utsträckning av trygghet och studiero" och krävde åtgärder. Även på Östervålas högstadium ställdes krav på förbättring.

I ett uppföljningsbeslut skriver nu Skolinspektionen att Tärnsjö skola har påbörjat tillräckliga insatser inom samtliga fyra utvecklingsområden.

– Jag tycker att Skolinspektionens beslut visar att vi är på rätt spår, men vi har en jätteresa framför oss. Det är bra med inspektioner, de gör oss mer medvetna om vad vi ska lägga fokus på, säger Susanne Larsson-Pajuvirta, tillförordnad rektor på Tärnsjö skola.

Enligt Skolinspektionen har också Östervåla skola påbörjat tillräckliga åtgärder. Samtidigt menar myndigheten att ledarskapet på skolan måste förbättras. Anna Johansson tillträdde som rektor för skolans högstadie i september.

– Vi ser beslutet som ett stöd för oss att utvecklas och höja kvaliteten generellt, men med fokus på de områden som Skolinspektionen påtalat. Jag ser behov av att utveckla tydligheten i ledarskapet så att hela skolan arbetar mot samma mål.

Skolinspektionen skriver också att det behövs ytterligare arbete för att höja kvaliteten på Hebyskolorna, men att man räknar med  att kommunen tar ansvar för det och att myndigheten avslutar granskningarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ebba Örn

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Heby

Jägarnas stora oro vid jakten – vargens ökade närvaro

Östervåla

Här har varg flyttat in – därför får de inte jagas

Heby

Körde utan körkort – ”Inte första gången han stoppats”

Debatt

Slopa undervisningen som sker på distans

Sigtuna

Efter nya coronafall – elever fick extra studiedag

Visa fler