Bevattningsförbud baseras på varje vattentäkt

Vattholma 5 oktober 2019 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändare från Björn Andersson 28/9. 

I Uppsala kommun finns det flera olika vattentäkter som är oberoende av varandra. Det gör att det kan finnas gott om vatten i ett område samtidigt som det är låga grundvattennivåer i ett annat område. Ett bevattningsförbud i hela Uppsala kommun skulle därmed inte förbättra situationen i till exempel Vattholma. Bevattningsförbuden som infördes i våras baserades på dagliga grundvattenmätningar för varje vattentäkt och bevattningsförbud infördes i de områden där det fanns en risk för dricksvattenbrist under sommaren. 

I Vattholma är vattentillgången vanligtvis god på grund av närheten till Vattholmaåsen med bra tillgång till grundvatten. De senaste årens torka och liten nederbörd har bidragit till en kraftig sänkning av grundvattennivån. När vi stod med historiskt låga grundvattennivåer i april, och utan kunskap om hur sommaren skulle utveckla sig, så kunde vi inte göra något annat än att ta beslut om bevattningsförbud.

Efter två år med låga grundvattennivåer har vi nu nya erfarenheter som har gett oss en bredare kompetens. Vi ser bland annat att vi troligtvis kan ta vatten på ett lägre djup och sänka grundvattennivåerna mer än vad vi har gjort tidigare. 

I en av täkterna som försörjer Vattholma med vatten så har vi också haft föroreningar och det har gjort att vi inte har kunnat ta vatten därifrån som vanligt. Nu har dessa föroreningar sanerats och vattentäkten kan tas i bruk igen.

Men låga grundvattennivåer kan vara en verklighet som vi får lära oss att leva med. Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten som livsmedel och till hushållsbehov. Det är inte omöjligt att vi ser fler bevattningsförbud i framtiden även om vi givetvis gör vad vi kan för att det inte ska behövas.

Rafael Waters, ordförande Uppsala Vatten

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

Michael nära att drunkna – räddades av Stina Wollter

Uppsala

"Körkortskrav på vattenskoter och sjöpoliser behövs"

Östhammar

Död havsbotten och avloppslukt – de tar strid för havet

Söderfors

Badet i Söderfors läcker stora mängder vatten

Vattholma

Inbrott i matbutik – helikopter kopplades in

Visa fler