"Det finns många som är ensamma"

Många äldre känner sig ensamma. Det är en bild som bekräftas i nya rapporter från Socialstyrelsen och flera regioner.

Uppsala kommun 1 november 2019 16:00

Två av tio kvinnor och en av tio män i åldrarna 70 år och uppåt besväras av ensamhet. Det visar en studie bland 13 000 äldre i Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro län. 

Den nya studien från fem regioner visar att hälften av de tillfrågade upplever sin hälsa som god, men många äldre känner sig ensamma. De som bor i ensamhushåll upplever mer ensamhet än andra äldre.

Tidningen hälsar på en knutpunkt för äldre i Storvreta för att höra vad seniorerna tycker.

– De finns många som är ensamma. De blir sittande i sina lägenheter. Jag känner många, bekräftar Anne-Lin Hedström Tsang, 70 år.

En ny rapport från Socialstyrelsen visar också att de som bor i vård- eller omsorgsboenden i högre grad upplever ensamhet än äldre som bor hemma och har hemtjänst. 

Men gruppen äldre är en varierad grupp. En del har ett rikt socialt liv. På Träffpunkten Medelpunkten i Storvreta, råder full aktivitet. 

Direkt efter ingången ligger gymmet, som är nästan fullt. För att få plats på cirkelträningspassen är det upp till ett års kö. 

I rummet intill gå sju pensionärer på yoga för seniorer. De får stressa ned, landa och stretcha ut kroppen. Under yogan tränas andning, kroppsmedvetenhet och att känna lugnet i sig själv. Efteråt är det gemensamt fika. 
Ljudnivån höjs till ett behagligt tryggt sorl. De här seniorerna upplever sig inte som ensamma.

–  Inte visste jag att pensionärslivet kunde vara så roligt, det finns en massa kul. Man behöver inte sitta ensam hemma när man gått i pension, säger Taina Jansson, 65 år, som fortfarande jobbar en del som förskollärare.

Hon har ett förflutet inom simning och dykning och tränar nu bland annat yoga. Också Anne-Lin Hedström Tsang har tränat hela livet. Nu har hon proteser i båda knäna, senaste operationen var för tre månader sedan. Den mjuka yogan passar bra under rehabiliteringen. 

–  Det är viktigt att träna när man fått en protes annars kan man stelna till. Man får inte ge upp, livet fortsätter, säger Anne-Lin Hedström Tsang.

Stämningen är glad och gemytlig och flera av yogaseniorer beskriver att de får extra energi och känner sig mer rörliga efter fredagens yogapass. Anne-Lin Hedström Tsang är också engagerad i seniororganisationen SPF och berättar om allt som händer för äldre i Storvreta. 

–  Jag talar om för alla. Det kan vara någon jag pratar med på vägen till yogan, kom och prova, säger jag. Det går från mun-till-mun.

Yogaledaren Elahe Sadeghzadeh betonar:

– Träffpunkten är viktig för de som är ensamma. Vi försöker locka hit dem.

På Medelpunkten ordnas linedance, handarbetsgrupper, bingo, kortspel, fotografering, promenader, sittgympa med mera. De 15 Träffpunkterna har funnits i många år i Uppsala, men det finns äldre som de inte når. Uppsala kommun förlänger nu ett projekt för de som inte tar sig hit.

– I partnerskap med Diakonistiftelsen Samariterhemmet ska vi jobba mot särskilt socialt utsatta äldre som kan ha levt socialt isolerade under en längre period. Vi ser att man kan behöva ett individuellt stöd så att man vågar bryta ett mönster som man kanske har hamnat i, säger Caroline Hoffsten (S) ordförande för kommunens äldrenämnd. 
Verksamheten bekostas med 1 miljon vardera från diakonistiftelsen och äldrenämnden. Uppsala kommun ska även under hösten utöka verksamheten med Träffpunkter och subventionerade seniorrestauranger med mobila Träffpunkter. Försöket ska göras i samarbete med skolor, idrottsföreningar och bibliotek på landsbygden. 

Också Region Uppsala planerar nya verksamheter för att stärka äldres hälsa i kommunen. Under nästa år ska hälsocentraler öppna i Tierp och Gottsunda som ett pilotprojekt. 

– Hälsocentraler är för alla åldersgrupper, men man kan också titta på hur vi får det kopplat mot de äldre. Det är viktigt att jobba med folkhälsan hos socioekonomiskt svaga grupper som vi har mer av i Gottsunda, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen för Region Uppsala.

På Träffpunkten i Storvreta är pensionärerna pigga och har hittat en social samvaro. Och de hjälper i sin tur andra äldre att bryta ensamheten.

–  En man vi känner fick en stroke och kunde inte längre ta sig hit, då åkte vi hem till honom i stället för att spela kortspelet Kille som vi brukar, säger Anne-Lin Hedström Tsang.

Så mår Uppsalas äldre

Studien av äldres hälsa visar att män och äldre med eftergymnasial utbildning upplever att de har bättre hälsa än kvinnor och äldre som inte läst vidare efter gymnasiet. Högt blodtryck är den vanligaste sjukdomen bland äldre, vilket drabbar varannan person över 70 år. Av de tillfrågade i Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro län svarar två av tio kvinnor och en av tio män att de besväras av ensamhet minst någon gång i veckan. 

Källa: Äldres liv & hälsa i Mellansverige 2017

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Matilda Nilsson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Östhammar

Shekarabi lovar mer pengar till pensionärerna

Ekonomi

Veteranpoolen växer – stor rekrytering av pensionärer

Insändare

Insändare: Går att göra preliminär beräkning

Insändare

Insändare: Svårt för äldre nå pensionsmyndigheten

Storvreta

De håller skidspåren i schack

Visa fler