Uppsala inte landets bästa landsbygdskommun

Situationen för resenärer i länets kransorter omöjliggör pendlande, skriver två kristdemokrater i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Storvreta 9 oktober 2019 01:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många som bor i Uppsalas kransorter är beroende av att kollektivtrafiken fungerar. Men som det ser ut i dag är Upptågen överbelastade, parkeringsplatserna vid stationen överfulla och skolbarn måste korsa 70-vägar utan ett övergångsställe.

På många platser brister också trafiksäkerheten för våra barn och unga som är på väg till skolan. Därför behöver det tas ett helhetsgrepp där man ökar kapaciteten inom dessa områden. Men tyvärr verkar S-styret bara premiera stadskärnan när skattepengarna ska fördelas.

 

Vi har i dagsläget flertalet större kransorter där Upptåget stannar och där det stiger på passagerare från stora delar av kommunens landsbygd. Ofta anländer man till stationen med bil eller cykel. Eftersom det är angeläget att minska biltrafiken in till Uppsala stad är det välkommet om de som har möjlighet att ställa ifrån sig bilen också gör det, och i stället åker kollektivt in till staden.

Men dagens situation omöjliggör en sådan utveckling, framför allt i Storvreta och framför allt på morgnarna. Föräldrar som behöver lämna barnen på skolan för att sedan åka till tåget eller bussen kan bara hoppas på att få en laglig parkering när de ska pendla. 

Detta orsakar också köer vid korsningen som alla behöver passera i centrum, och leder till osäkra situationer för både barn och vuxna varje dag. Tyvärr finns det i dag inte heller trygga cykelvägsförbindelser fram till centrum från de olika bostadsområdena i Storvreta.

 

Från Kristdemokraternas sida har vi därför i Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslagit att en satsning genomförs för att förbättra pendlingsmöjligheterna från kransorterna. Den i särklass största kransorten är just Storvreta, som till invånarantalet motsvarar en mindre svensk kommun.

 

För det första behövs en säker lösning för anslutningen av Fullerö Hage till väg 290. Med det nya bostadsområdet Fullerö Hage kommer Storvretas befolkning nästan fördubblas. Sedan ett år tillbaka har människor flyttat in i området men avtagsvägen vid 290 är fortfarande inte löst.

Trafiksituationen är inte bara farlig för bilister. Skolbarn och arbetspendlare från Fullerö Hage korsar denna 70-väg för att komma till hållplatsen - utan ens ett övergångsställe.

 

För det andra behövs fler pendlarparkeringar vid alla Upptågets stationer. Även bra cykelparkeringar behöver utökas vid stationer och busshållplatser i kommunens kransorter.

Som ett led i detta måste vi också bygga sammanhållande cykelvägar inom tätorten, i synnerhet mellan skolor och bostadsområden. Det behövs också åtgärder för att undvika stöld och förstörelse av cyklarna vilket på många orter är ett stort problem.

 

För det tredje måste något göras åt den osäkra korsningen vid Coop i Storvreta, som i nuläget är avskräckande för både gångtrafikanter, busschaufförer och bilister. Kanske en rondell där skulle motverka bilköer och bättre placering av övergångsställen kunde öka säkerheten?

Likaså behöver man se över de många farthinder på Skogsvallsvägen som medfört att många i stället väljer att köra genom Storvreta centrum för att undvika farthindren. Var det verkligen syftet när de upprättades?

I samma anda föreslår vi också att en bilväg skapas för trafikanter från Yrestahed, Ängeby och Årby till stationen så att dessa inte måste passera den hårt trafikerade Coop-korsningen.

 

För det fjärde bör diskussioner föras med UL/ansvariga för skolbussar för att skapa möjlighet att åka hem med buss från Storvreta centrum till byarna utanför. Sista bussen från Storvreta centrum till t ex Ärentuna samt Ängeby/Edshammar avgår i dag 15:45.

Den tiden har ofta inte gymnasieelever hunnit ta sig från skolorna i stan. Gymnasieungdomar som bor på landet ska kunna ta sig till och från Storvretas tåg- och busslinjer till stan utan att behöva köras med bil.

 

Uppsala kommun är så mycket mer än bara själva staden. Med rätt förutsättningar kan vi skapa en hållbar helhet där arbete, studier och boende fungerar smidigt för alla oavsett var i kommunen man bor.

 

Vi hoppas därför att vänsterstyret i Uppsala prioriterar dessa satsningar i kommande budgetarbete, men vi är oroliga att så inte kommer att ske.

De som bor i kransorterna har länge stått ut med överfulla fordon i kollektivtrafiken, och efterfrågat och påtalat vikten av säkrare vägar för barnen till skolorna. Uppsala kan i dag inte kalla sig Sveriges bästa landsbygdskommun. För det krävs mer verkstad.

Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), ersättare gatu- och samhällsmiljönämnden
Martin Wisell (KD), ledamot gatu- och samhällsmiljönämnden

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

Ingen tar ansvar för äckliga busskurer

Uppsala

UL: Så får vi fler att betala

Insändare

Dyrt att resa utan reskassa

Insändare

Dra in bussarna till Arlanda

Uppsala

Regionen säger nej till munskyddskrav på bussar

Visa fler