Vi har tio år på oss att undvika katastrofen

För klimatarbetet tecknar viktiga aktörer i Uppsala län i dag hållbarhetslöften, skriver landshövding Göran Enander med flera.

Uppsala kommun 22 november 2019 02:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den svenska klimatpolitiken, och därmed Uppsala läns arbete, baseras primärt på de bedömningar som görs av FN:s klimatpanel, IPCC. Enligt klimatpanelens nuvarande prognoser behöver de globala utsläppen av koldioxid halveras till år 2030, och vara nära noll senast vid mitten av seklet, för att begränsa jordens uppvärmning och dess konsekvenser. Än så länge är det möjligt, men det krävs en kraftig och snabb samhällsomställning.

 

Negativ påverkan på klimatet måste minska, vilket kräver åtgärder på global och nationell nivå, men också regionalt och lokalt.

 

I Uppsala län är utmaningarna många och stora: Fossila drivmedel dominerar fortfarande våra transporter och arbetsmaskiner. Användningen av energi behöver bli effektivare då även produktion av förnybar energi har en miljöprislapp. Det vi tillverkar, bygger, äter och i övrigt konsumerar i länet ger klimatpåverkan även utanför länet och Sverige, beroende på hur och var de varor vi använder har producerats. För att en genomgripande förändring ska ske krävs att det vidtas åtgärder samtidigt, samstämmigt och på flera nivåer i samhället.

 

Därför samlas länets kommuner, Region Uppsala, företag och organisationer på Uppsala slott i dag 22 november för att genom löften om tydliga åtgärder se till att ord omsätts i konkret handling.

 

För första gången tecknar vi, under en ceremoni på Slottet, hållbarhetslöften. Hållbarhetslöften är ett nytt initiativ i länet som innebär en frivillig avsiktsförklaring hos aktörer att genomföra ett antal åtgärder för minskad klimatpåverkan. Åtgärderna utgår från det åtgärdsprogram som länsstyrelsen tagit fram utifrån länets klimat- och energistrategi, i bred samverkan med länets aktörer.

 

Lokala och regionala aktörer har mandat och styrmedel att skapa förändring. Att varje deltagare själv väljer vilka åtgärder den lovar genomföra, borgar för handling. 

 

Det pågår redan mycket gott klimatarbete i vårt län, men för att nå de nationella klimat- och energimålen måste ambitionsnivån höjas och takten i genomförandet av åtgärder öka. 

I de löften som tecknas av 30 av länets aktörer i dag ingår åtgärder för fossilfria transporter och resfria möten, energieffektivisering, minskat matsvinn, främjande av reparationer och mycket mer. Det är med gemensamma ansträngningar, där alla bidrar efter bästa förmåga och utifrån sina olika förutsättningar, som vi kan åstadkomma verkliga framsteg. 

Forskning och vetenskap talar sitt tydliga språk. 

 

De närmaste tio åren kommer avgöra om vi lyckas undvika katastrofala konsekvenser av ett förändrat klimat.

 

Ansvaret vilar tyngst på dem med stor makt, formell och informell. Staten och politiker på alla nivåer ska staka ut väg och riktning. Myndigheter behöver agera och universiteten utbilda och forska. Insatser och samarbete krävs på flera olika nivåer och från oss alla, i våra olika roller, verksamheter och uppdrag.

Resultatet kommer att vara beroende av de sammanlagda insatserna. 

 

Nu finns en plattform i länet för gemensam handlingskraft och vi vill uppmana fler – från civilsamhället, näringslivet och offentlig verksamhet – att slå följe med oss på vår färd mot ett hållbart Uppsala län.

 

Tillsammans visar vi att en förändring är både nödvändig och möjlig.

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun
Göran Enander, landshövding i Uppsala län
Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande, Enköpings kommun
Marie Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Älvkarleby kommun
Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, Heby kommun
Peter Evansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Knivsta kommun
Sara Sjödal (C), kommunstyrelsens ordförande, Tierps kommun
Björn-Owe Björk (KD), regionstyrelsens 1:e vice ordförande, Region Uppsala
Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet
Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande, Östhammars kommun
Liselotte Grahn Elg (M), kommunstyrelsens ordförande, Håbo kommun
Maria Knutson Wedel, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

Därför är hon optimist trots nödläget för mänskligheten

Krönika

Lotta Frithiof: Sommarvärmen har förlorat sin oskuld

Debatt

Debatt: Centerpartiet siffertrixar

Debatt

Debatt: Vi behöver investera i cirkulär ekonomi

Debatt

Debatt: Handling behövs om Uppsala ska nå klimatmålen

Visa fler