Det räcker med 25 år på Slottet

Insändare 1 mars 2020 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Musiken fick till slut sitt eget hus. Kampen var lång och mödosam men UKK stod klart vid Vaksala torg för tio år sedan. Nu är det hög tid för konsten som hittills fått hålla tillgodo med provisorier. Många år i källaren till det gamla stadsbiblioteket. På 1970-talet fanns planer på att bygga ett konstmuseum i kvarteret Munken. Det projektet blev inte av. Konstmuseet inhystes i stället i Gamla Gillet vid Fyris torg. Därifrån flyttade det 1995 till Slottets södra flygel. Där hade Landsarkivet huserat sedan sin tillkomst 1903. 

”Lokalerna valdes av sparsamhetsskäl och tedde sig redan från början otidsenliga” enligt Wikipedia. När Landsarkivet 1993 fick egna nya lokaler i Arkivcentrum var Konstmuseet välkommet som nya hyresgäster i Slottet och där har det nu legat i 25 år.

Klimatet i Slottet har visat sig olämpligt för äldre konst. Radonhalterna i Slottet är just nu ett orosmoment. Konstmuseet behöver egna, säkra och ändamålsenliga lokaler.

Ända sedan 1995 har det funnits ett missnöje med konstmuseets läge. Det krävs starka ben och god kondition för att forcera backen dit upp. En kort period fanns en busslinje som stannade vid Konstmuseets ingång men den försvann. Varför?

För några år sedan tog kommunen tag i frågan om Konstmuseets framtid. En inlånad expert, Jane Nilsson, utarbetade en förstudie. Hon såg tre tänkbara placeringar för ett nytt konstmuseum: kvarteret Hugin, Ångkvarnen och i tredje hand en fortsatt tillvaro i Slottet, vars lokaler hon dock hade en hel del invändningar emot. Andra platser som föreslagits tog hon inte alls upp.

Nu har denna förstudie fördjupats. En rapport presenterades för intresserade den 9 februari. Uppsala kommuns Konstmuseum bör fortsätta att finnas i Slottet! Enligt slottsarkitekten och Fastighetsverket finns goda möjligheter att förbättra lokalerna. Ovanligt många insändare kritiska mot Slottet har publicerats i UNT den senaste tiden. Publiken på mötet den 9 februari ifrågasatte det också i flera vältaliga inlägg. En återkommande fråga var: Vart tog de prioriterade förslagen Hugin och Ångkvarnen vägen?

Uppsala har trots sin storlek ett mycket litet centrum. Det behöver växa. En utvidgning österut befästes när UKK stod klart vid Vaksala torg. En utvidgning söderut skulle inledas om konstmuseet placerades i årummet, i kvarteret Hugin, eller varför inte på Hamnplan, där kommunen ju äger marken. Det är dags att konsten får ett eget nytt hus i centrum.

 


Ämnen du kan följa
Nytt konstmuseum

Ordkrig om historiskt centrum på Slottet

Konst

Konstmuseet blir kvar på Slottet – men hur länge?

Krönika

Göran Sterner: Konsten att desarmera en politisk bomb

Konst

Förslaget: Museet blir kvar på slottet – tillfälligt

Konst

”Spännande förslag – med vissa frågetecken”

Visa fler
Läs mer!

"Museets ekonomi klarar inte tredubblad hyra"

Insändare: Den perfekta platsen för ett nytt konstmuseum

Insändare: Ogenomtänkt förslag om Slottet

Insändare: Konstmuseum bättre än hotell

Insändare

Insändare: Bygg ett konstmuseum med höga ambitioner

Visa fler