Annons

Arbetet som ska förbättra Uppsalas samhälle

År 2020 var ett omvälvande år på flera sätt och pandemin tvingade många människor att tackla en betydligt tuffare vardag. Världsklass Uppsala bestämde sig för att man vill göra mer för att hjälpa Uppsala och bidra till fler konkreta förbättringar i samhället.

Uppsala 3 juni 2021 09:09
Detta är en annons som är köpt av ett företag.

Nätverket Världsklass Uppsala grundades 2009 och består i dag av ett tjugotal av Uppsalas ledande företag och organisationer. Tillsammans strävar de efter att stärka Uppsalas varumärke, något de har gjort genom att bland annat ge stöd till stora evenemang och konferenser i staden. 

— Att ge stöd till evenemang och konferenser som uppmärksammar Uppsala och sätter staden på kartan är en viktig del för Uppsalas utveckling, men vi kände att det fanns utrymme att göra mer. Vi såg ett glapp och förstod att våra medel kunde skapa stor nytta om de också används för att realisera projekt och incitament som hjälper människor i samhället. Därför valde vi att i början av 2020 även satsa på samhällsnyttiga initiativ, berättar Malin Lejskog, projektledare för Världsklass Uppsala. 

Nätverkets arbete med samhällsnyttiga initiativ innebär att organisationer, verksamheter och eldsjälar som på olika sätt vill genomföra ett projekt eller en insats som bidrar till samhällsnytta för en stor mängd människor kan ansöka om bidrag hos Världsklass Uppsala. 

— Om man har en strävan efter att göra en satsning som bidrar till förbättringar för Uppsalas samhälle men kanske inte har grundfinansieringen för att sjösätta initiativet kan Världsklass Uppsala ge ett heltäckande bidrag för att få det att hända. Det kan vara ett projekt för integration, jämställdhet, trygghet eller hållbarhet – oavsett riktning är det viktiga att det tydligt bidrar till en positiv förändring för Uppsala. Arbetet med samhällsnyttiga initiativ ger Världsklass Uppsala möjligheten att hjälpa till mer konkret på hemmaplan, menar Malin. 

Bidrar till förändring, på riktigt
En av de organisationer som Världsklass Uppsala har gett bidrag till är Uppsala Kvinnojour. I samband med pandemin har man kunnat se en ökad risk för våld mot kvinnor och barn i nära relationer. Susann Stambolidou Tellebo har arbetat på Uppsala Kvinnojour sedan 2002 och önskar egentligen att verksamheten inte behövdes, men tyvärr verkar utvecklingen gå åt motsatt håll. 

— Vi är de som arbetar närmast de kvinnor som behöver hjälp och vi behövs mer än någonsin. Kvinnovåld går att jämföra med en pandemi – det är lika utbrett, lika stor omfattning och utgör en nästintill lika enorm samhällsfråga gällande både pengar och lidande. Det finns mycket jobb kvar att göra för att få rätsida på detta, berättar Susann. 

Under ett möte med Världsklass Uppsala berättade Susann om situationen med det ökade kvinnovåldet och förklarade de svårigheter de haft med att fortsätta bedriva verksamheten under pandemirestriktionerna. Världsklass Uppsala fattade då beslutet att hjälpa Uppsala Kvinnojour, och gav organisationen ett bidrag på 70 000 kronor. 

— Med Världsklass Uppsalas hjälp kunde vi snabbt förändra vårt arbetssätt och genomföra en ordentlig satsning på att kunna bedriva vår verksamhet digitalt. Med deras bidrag kunde vi köpa in ny utrustning och erbjuda kvinnor hjälp över telefon och digitala möten, men även ge live-sändningar av föreläsningar och mycket mer. Verksamheten behövde inte stanna av och vi kommer både nu och i framtiden kunna utöka vår tillgänglighet. Tack vare deras insats för sitt närområde kan vi fortsätta göra skillnad för Uppsalas kvinnor, menar Susann. 

Från ord till handling 
Även bandyklubben Sirius Bandy har mottagit stöd från Världsklass Uppsala. Klubben bryr sig om Uppsala och vill bidra till att motverka den otrygghet och kriminalitet som ökar i staden. Med sin satsning Hoppfull Framtid kan de göra just det.

— Med Sirius Bandy i ryggen vill vi skapa en positiv förändring för Uppsala och tillsammans öka tryggheten. Med Hoppfull Framtid riktar vi oss till barn och ungdomar för att tidigt bygga positiva relationer och göra saker tillsammans. Vi anordnar Skridskokul där man får lära sig åka skridskor, vårt herrlag deltar i evenemang och öppet hus, leker lekar och spelar sällskapsspel. Tack vare stödet från Världsklass Uppsala kan vi fortsätta med de befintliga aktiviteterna och även utveckla nya – och förhoppningsvis nå ännu fler barn, berättar Jimmy Helmersson, klubbchef på Sirius Bandy. Han fortsätter: 

— Man kan titta på Uppsala och dess otrygghet och fråga sig om man verkligen kan göra något? Vi kan inte förändra allt, men faktum är att vi tillsammans gör skillnad. Vi måste kunna gå från ord till handling, och det är denna typ av stöd som gör det möjligt. 

Malin Lejskog kan inte göra annat än att hålla med. 

— Att stötta evenemang och konferenser är ett sätt för oss att lyfta och marknadsföra Uppsala, det gör staden mer attraktivt. Men vi måste samtidigt arbeta för att göra Uppsala bättre för de som lever och verkar här. Vi vill bidra till det och vårt arbete för samhällsnyttiga initiativ ska göra Uppsala bland annat mer tryggt, hållbart och jämställt för uppsalaborna, menar Malin. 

Världsklass Uppsala

Världsklass Uppsala bildades 2009 och består idag av följande företag och organisationer: Agenda advokatbyrå, Destination Uppsala, Region Uppsala, Uppsala universitet, Akademiska Hus, Fresenius Kabi, Rosendal Fastigheter, Vasakronan, Atrium Ljungberg, Galderma, SH Bygg, Vattenfall, Bjerking, Handelsbanken, SLU, Castellum, Länsförsäkringar Uppsala, Thermo Fisher Scientific, Cytiva, Nordea, Uppsala kommun

Ansökan om bidrag: 
Om du vill förverkliga ett samhällsnyttigt initiativ som tydligt bidrar till förbättringar i samhället kan du ansöka om bidrag hos Världsklass Uppsala. Detta stöd kan användas som grundfinansiering och hjälpa till att göra verklighet att ditt initiativ. 

Ansökan om stöd: 
Om du planerar att genomföra ett evenemang eller en konferens som stärker Uppsalas attraktionskraft har du möjlighet att ansöka om stöd av Världsklass Uppsala. Projektet måste redan ha en grundfinansiering, och stödet från nätverket är till för att kunna marknadsföra projektet och höja kvalitén. 

Kommande deadlines för ansökan:

Tisdag 17 augusti

Tisdag 26 oktober

Webbplats: https://varldsklassuppsala.se/.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent på UNT. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister.

Världsklass Uppsala
Annons
Världsklass Uppsala

Tillsammans gör de skillnad för Uppsala