Inger Ärleman

Inger Ärlemalm, född Skantze, har avlidit. Hon sörjes närmast av barnen Patrick och Malin samt deras familjer.

Knutby 24 november 2019 06:00

Inger föddes 1937 i norra Bohuslän, bodde under uppväxten först i Bohuslän, sedan i Västervik och på faderns föräldragård Åsa i norra Halland. Hon studerade på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv och anslöt sig då till socialdemokratiska ungdomsförbundet. Som journalist flyttade hon med arbetet till Västerås, Kalmar och Luleå, Järfälla. Som journalist arbetade hon för att göra kvinnor synliga. I Järfälla samlade hon aktiva kvinnor och drev framgångsrikt kvinnopolitik. År 1989 samlade hon sina erfarenheter i boken ”Så vinner kvinnor makt och inflytande.” Hon gifte sig med Erik Ärlemalm.

Vi känner Inger Ärlemalm framförallt från Uppsalatiden. Hon bodde i Bennebol, Knutby, där hon arbetade som journalist samt drev ett kokboksantikvariat. Inger såg bristen på historieskrivning om kvinnor och när kommunen sagt nej till att inrätta ett kvinnohistoriskt museum startade hon i stället 1999 Föreningen för Kvinnors historia i Uppsala. Dess första större utåtriktade verksamhet var boken Uppsalakvinnor där 52 framstående kvinnor från olika århundraden och samhällsklasser i Uppsala, presenterades av 22 olika författare med Inger Ärlemalm som redaktör. Boken har 1917 tryckts i en ny upplaga. Fler böcker om kvinnors liv har utgivits av föreningen. Inger insåg att om kvinnor ska få mer plats i historien, måste kvinnorna skriva själva.

Inger flyttade tillbaka till Åsa i Halland för tio år sedan och har därifrån följt ”sin” förenings verksamhet. Hon hann att på avstånd uppleva föreningens 20-årsjubileum i september. Vi är Inger djupt tacksamma för hennes insatser, hennes förmåga att driva frågor och hennes smittande arbetsglädje.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Barbro Lindberg föreningen för Kvinnors historia

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Knutby

Petra vill muntra upp i coronatid – skapade tomteland

Nyheter

17 personer kämpade för att dra upp nötdjur ur träsk