Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun

Uppsala kommun 8 november 2019 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändare från Björn Hammarberg, Gunnel Jägare och Lars O Ericsson 10/10

Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun. Det är mitt främsta mål som ansvarig politiker för Uppsalas äldre. 

De flesta äldre i Uppsala har idag inte stöd från äldreomsorgen i form av hemvård eller vårdboende, utan lever aktiva och självständiga liv. Genom att jobba hälsofrämjande kan vi göra vardagen bättre både för den enskilde men också skjuta upp större behov av vård. Då behöver vi se till att det byggs fler tillgängliga bostäder, undanröja fysiska hinder i gatumiljön så att äldre kan delta i samhällslivet på lika villkor och se till att vi får fler mötesplatser för att bryta ofrivillig ensamhet. Men den dag man behöver stöd och hjälp ska man kunna känna sig trygg med att äldreomsorgen håller hög kvalitet. Jag kan inte vara nöjd förrän alla Uppsalas äldre är nöjda och trygga med vår omsorg och service. 

Äldrenämnden skärper nu sin uppföljning av äldreomsorgens kvalitet genom regelbunden uppföljning av brukarenkäter och mått som beskriver kvaliteten på omvårdnad och medicinska insatser i hemvård och på vårdboenden. På så sätt kan vi sätta in resurser där de behövs som mest. Vi gör därutöver både planerade och oannonserade besök hos såväl kommunala som privata utförare av vård och omsorg för att kontrollera kvaliteten.

I Mittenstyrets budget för nästa år tillför vi äldrenämnden ytterligare 70 miljoner kronor för att stärka kvaliteten i äldreomsorgen. Vi gör också särskilt riktade fortbildningssatsningar på personalen för att de ska ges bättre förutsättningar att möta äldre i behov av stöd och omvårdnad. 

SPF Seniorerna lyfter fram personalkontinuiteten som en viktig del för att höja kvaliteten. Vår senaste uppföljning visar att kontinuiteten förbättrats. År 2017 mötte äldre med hemvård i genomsnitt 20 personal under en tvåveckorsperiod. Mätningen hösten 2019 visade att antalet sjunkit till cirka 13 personer. Men självklart ska vi fortsätta förbättra oss. 

Caroline Hoffstedt (S), ordförande äldrenämnden

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

Jakt på covidläkemedel i Uppsala: ”Det har gått åt“

Uppsala

Två män häktade för knivrånet i Fålhagen

Uppsala

Mikael fick tomten fylld med vatten: ”En fjällbäck”

Uppsala

20 ungdomar härjade – spelade fotboll i cafeteria

Uppsala

Zebrafink funnen på universitetet – polis larmades

Visa fler