Rökning inte bara problem på allmän plats

Sverige 9 oktober 2019 06:35
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den första juli 2019 trädde in en ny lag som förbjuder rökning på allmänna platser i Sverige. Lagen gäller på alla platser dit allmänheten har tillträde.

Den här lagen är en av de viktigaste som har fattats i år. Beslutsfattarna har förmodligen räddat samhället från individen men inte individen från sig själv. Därför tycker jag att den nya lagen är bra men inte räcker, för det finns större problem med rökning än bara rökning på allmänna platser.

Rökning har en rad negativa hälsopåverkningar för både den som röker och de som befinner sig i omgivningen. Siffror från Statistikcentralbyrån (SCB) har visat att andelen svenskar som röker varje dag har mer än halverat sedan slutet av 80-talet. Dessutom är tillgängligheten av cigaretter nästan den samma som innan rökningslagen infördes. 

 

Lagen duger inte! För det första är många föräldrar som är cigarettberoende tvungna att ta risken att smygröka inomhus. De utsätter sig själva och deras barn som inte kan säga emot det för de faror som rökning tillbringar - faror som den nya lagen inte kan göra någonting åt. För det andra är det många barn som har fått tag på cigarett, på grund av langning. Vi som barn är framtidens hopp, men vad kommer att hända med oss om vi redan nu börjar utsätta oss och bli utsatta för dåliga hälsopåverkande?

Jag tror att för att den nya lagen ska ha några stora betydelser, måste beslutsfattarna komma med nya stränga åtgärder som begränsar möjligheterna att langa cigaretter till barn. Dessutom är det ännu mer nödvändigt att samhället bedriver en attitydförändring gentemot inomhusrökning. Tillgängligheten till cigaretter måste försvåras för att förhindra langning. Med färre rökare behövs det mindre resurser för att vårda personer med självförvållade hälsoskador. De pengarna och resurserna som sparas kan användas för att förbättra samhället. 

Jag vet att den nya lagen enbart inte kan lösa de olika problemen i samhället. Jag vet också att den banar vägen för många att börja snusa, vilket jag tycker är också ohälsosamt. Och att det är uppenbart att det kommer att kosta pengar att upprätthålla lagen. 

Hur man än ser på den nya lagen, kommer den att förbättra samhällets hälsa samtidigt som den bidrar till förbättringen av statsbudgeten. Men samhället måste också kämpa emot rökning bland omyndiga. Efter att vi har räddat samhället från individen är det ännu viktigt att vi räddar individen från sig själv. 

Därför tycker jag att den nya införda lagen inte duger om samhället och lagstiftare inte tar mycket större åtgärder, för det finns fler problem med rökning än bara rökning på allmänna platser.

Savinjith Walisadeera, Uppsala

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

Kraftig explosion vid flerfamiljshus – UNT på plats

Uppsala

TV: Bombhundar söker av platsen

Skola och utbildning

Större andel elever gymnasiebehöriga

Ekonomi, näringsliv & finans

Hemester får Skistar att satsa på sommaren

Litteratur

Lind: Kulturlivet lever trots det svåra läget

Visa fler