Straff för missad mönstring prövas av HD

Fallet med en Enköpingsbo som inte kom till mönstringen kan avgöra framtida domar.

Enköpings kommun 17 oktober 2019 10:01

Mannen var kallad till mönstring men dök inte upp. Han dömdes i vintras av Uppsala tingsrätt till 500 kronor i penningböter, i linje med en tidigare vägledande föreskrift från Riksåklagaren (RÅ). 

Åklagaren överklagade och ville att bötesbeloppet skulle höjas eftersom den tidigare nivån ansetts orimligt låg. Hovrätten konstaterade att den gamla föreskriften inte ersatts med någon ny och fastställde därför tingsrättsdomen.

RÅ valde att överklaga till Högsta Domstolen (HD). RÅ konstaterar att tingsrätterna dömt ut olika bötesbelopp för brottet, mellan 500 och 2000 kronor, och vill att den högre nivån ska bli norm. Nu har HD beslutat pröva frågan vilket innebär att Uppsalafallet blir vägledande för kommande domar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

Polisen: ”Våldet mot kvinnor måste stoppas”

Brott & Straff

Trump benådar tidigare säkerhetsrådgivare

Brott & Straff

Populära appar används för övergrepp mot barn

Uppsala

Rånförsök på skolgård

Olyckor, katastrofer

Försvunnen militär misstänks ha kidnappats

Visa fler