Obligatoriskt donationsregister räddar liv

Den som är 18 år bör automatiskt vara tillgängliga för organdonation, om inget annat angetts i registret, skriver två kristdemokrater.

Uppsala län 8 november 2019 10:25
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Just nu pågår den årliga donationsveckan. Och frågan behöver komma upp på bordet. Sverige är det land som har lägst antal donatorer i förhållande till folkmängd i Europa, med endast tolv procent registrerade i februari i år. 

 

Konsekvenserna av detta är allvarliga. I början av året väntade cirka 800 personer på ett organ. En väntan som inte sällan handlar om liv eller död. 

 

För trots att vi är det mest organpositiva landet i Europa räcker inte organen till för vår befolkning. I snitt dör en person i veckan som står på väntelistan, bland annat på grund av organbristen. 

 

Så ska det inte behöva vara och inte minst när så många som 83 procent uppger att de gärna donerar organ, enligt en färsk undersökning.

 

Orsaken till det låga talet är knappast kulturellt eller att vi är njugga och själviska, utan för det mesta att man inte kommer sig för. Bara att våga ta upp frågor runt döden är förknippat med obehagliga känslor, något man helst inte talar om. 

I stället för att informera våra anhöriga om vår positiva inställning till organdonation eller registrera oss i Socialstyrelsens donationsregister, så gör vi – ingenting.    

 

I detta läge borde en naturlig lösning vara att alla automatiskt blir tillgängliga som donatorer av organ. De som inte vill ge organ eller har vissa inskränkningar till donationen får då ange detta i registret.

 

Norge har högst andel organdonationer i Norden och Spanien högst i Europa – bägge länderna saknar trots detta donationsregister. 

I ett land som Sverige kan dock detta vara effektivt då en så stor del av befolkningen redan uppger att de är positiva till organdonationer. 

I den debatt som nu pågår runt om i landet, inte minst i sociala medier så tycks det som att folk likställer denna föreslagna förändring med att staten sedan skulle ”äga våra kroppar”. Det är en felaktig tolkning. 

 

Den som inte vill donera ett av sina organ kan ange detta i registret, och det ska vara möjligt att gå in och göra en ändring när som helst.

 

Tillsammans med en ändring av lagen så kommer det bli nödvändigt med en allmän kunskapshöjande insats i frågan så att fler svenskar väljer att ställa upp för donation. 

Dessutom kommer det också krävas en noggrann juridisk översyn innan en ny lag kan vara på plats.   

Vi har lagt en motion till Kristdemokraternas riksting i Umeå denna helg kring frågan och hoppas att vi gemensamt kan fatta ett beslut om att reglerna ändras i Socialstyrelsens donationsregister, till att svenska medborgare över 18 år automatiskt är tillgängliga för organdonation, om inget annat anges. En åtgärd som räddar liv.

Björn-Owe Björk, KD, regionråd i Region Uppsala
Marianne Nygren, ordförande i KD Norduppland

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

50-gränsen – ”troligtvis beslut under torsdagen”

Uppsala

Nya fynd vid skelettdelarna – skickats till rättmedicin

Innebandy

Stora siffror när Sirius tog första trepoängaren

Innebandy

Fick segerjubla efter Forsmans utbrott: Var skogstokig

Fotboll

Ekdals svar om framtiden: "Ska prata med Hammarby"

Visa fler