Skall Uppland bli norra Europas gifttipp?

Uppsala 14 februari 2020 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till insändarsvar av Johan Siilakka 30/1

Hur kan den nionde största svenska koldioxidutsläpparens verksamhet kallas ”klimatsmart”? Nej, Johan Siilakka, Vattenfall, jag tycker inte att ändamålet, fjärrvärme med mera, helgar medlen, importen av osorterat avfall!

Beträffande deponier i Europa: Borde inte tekniskt utvecklade länder som Storbritannien och Norge bygga egna förbränningsverk istället för att koncentrera giftiga utsläpp till Uppland? Vattenfall kan ju exportera sin teknik? Men så länge Vattenfall tjänar stora pengar på sopimport, sker ingenting. Ett miljöskadligt system permanentas och vi får betala med försämrad hälsa!

 

Vinsten blir förstås mindre om man istället köper svenskt biobränsle, som nu borde finnas i mängd efter alla stormar. Bekämpning av granbarkborren kan man kanske få på köpet?

Utsläppen är begränsade, skriver Vattenfall. Faktum är att utsläppen pågår oavbrutet med ökande mängder. Utsläppen till t ex Fyrisån är ett problem. Vid förbränningen renas röken med kondensvatten som då tar upp giftiga ämnen. 250 000 kubikmeter av detta skadliga vatten hamnar årligen i Fyrisån. 2018 beaktade inte Mark- och miljödomstolen Länsstyrelsens invändningar mot ännu större utsläpp. Domstolen ansåg att det skulle bli för dyrt för Vattenfall att rena mer! Förorenat dagvatten från verket har också runnit ut ofiltrerat. 

Tänker någon på att Fyrisån rinner ut i Mälaren, vattentäkt för flera kommuner? 

 

Beträffande luften kommenterar inte Vattenfall de omfattande dieseldrivna soptransporternas utsläpp, som bidrar till Uppsalas dåliga luft! Men de räknas förstås till biltrafikens utsläpp medan Vattenfalls utsläpp bara är de som passerar skorstenen?

Trots filter åker giftiga ämnen ut i luften! Till de skadligaste ämnena hör enligt Naturvårdsverket kvicksilver, dioxin och furaner som orsakar bl a cancer. Tack och lov har Vattenfall nu ålagts viss kontinuerlig mätning, så att inte bara de lägsta värdena ska kunna uppges.

 

Vattenfall uppger att de redovisar alla fossila koldioxidutsläpp. Var redovisas övriga koldioxidutsläpp, från sopor t ex, som är det största bränslet, 55 procent 2018? Hur påverkar redovisningen er plats i utsläppsstatistiken? I Expressen, 2020-01-13, listas de tio sämsta beslut som tagits i Sverige för klimatet. Göran Finnveden, professor i strategisk miljöanalys vid KTH, placerar ökad avfallsförbränning på plats 4!

 

Bästa Vattenfall, vi vill inte ha en förgiftad miljö! Stoppa sopimporten!

Vi själva måste sortera bättre och ställa krav på förpackningsindustrin. Mycket kan bli bättre för klimatet och miljön, om vi alla bryr oss!

Gunilla Paetau Sjöberg, Storvreta

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

Jakt på covidläkemedel i Uppsala: ”Det har gått åt“

Fotboll

Inbrott i Diöshallen – Gusk drabbat ännu en gång

Fotboll

Det talar för fortsättning i Sirius för Elias Andersson

Innebandy

Nyförvärvet tror på vinst i jumbomötet

Uppsala

Mjölmask och gräshoppor – nu tillåtet att sälja

Visa fler