De kan bli Sveriges vackraste byggnad

Vasahuset och Vaksalaskolan kan utses till Sveriges vackraste byggnad.