Förvirring kring Uppsalas största svartbygge

Kommunen vet ännu inte hur man ska hantera frågan med Skandionkliniken som nu är ett olaga bygge. Fastigheten är färdigbyggd sedan 2015.

Uppsala kommun 14 september 2019 10:00

I början av september i år upphävde länsstyrelsen bygglovet för Skandionkliniken nära Akademiska sjukhuset. Enligt länsstyrelsen är underlaget för bygglovet så bristfälligt att det aldrig borde ha godkänts av byggnadsnämnden i Uppsala kommun. 

Länsstyrelsens beslut innebär att den cirka 14 000 kvadratmeter stora fastigheten i lagens mening är ett svartbygge. 

Saken kompliceras av att byggnaden är färdigställd sedan flera år och patienter ges cancerbehandling där sedan 2015. 

Frågan är nu hur bygglovsfrågan ska lösas. Eva Adriansson vid stadsbyggnadsförvaltningens tillsynsenhet säger att hon i nuläget inte kan svara på det.

- Vi ska diskutera saken med byggherren och kommunens jurist, uppger hon.

Enligt Josefin Hane, bygglovexpert på Boverket, är en möjlighet att byggherren Akademiska hus får söka ett nytt bygglov.

Bygglovet godkändes 2011. Ordförande i byggnadsnämnden var då Liv Hahne (M). 

Nyligen sa Liv Hahne i UNT att hon minns inte hela processen kring Skandionklinikens bygglov. Hon var oförstående inför länsstyrelsens beslut och ifrågasatte kritik mot att bygglov hanteras skyndsamt.

2013 JO-anmäldes Liv Hahne för att ha pressat fram ärenden för beslut innan alla handlingar och åtgärder var färdiga. JO lämnade dock anmälan utan åtgärd.

Utformningen av Skandionkliniken har lett till en rad processer där flera påstådda felaktigheter behandlas. Kommunen har inlett ett tillsynsärende kring bygglovsfrågan och även mark- och miljödomstolen har saken för prövning. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters

Ämnen du kan följa
Skandionkliniken
Uppsala

Hon är Skandionklinikens nya verksamhetschef

Uppsala kommun

Uppsalapolitiker ovetande om Skandionmygel

Läs mer!
Uppsala

IVA snart fullt – läkare: "En oro"

Uppsala

Fynd tros vara människoben – polisen utreder mord

Ishockey

Robert Kimby: Vi behöver inte be om ursäkt

Uppsala

En till sjukhus efter frontalkrock

Innebandy

Palosaari ser paralleller med succésäsongen

Visa fler