Nytt beslut väntas om islamiskt center

Frågan om bygglov för ett islamiskt center i Stenhagen återkommer nu till byggnadsnämnden för beslut.

Uppsala kommun 23 oktober 2019 11:24

Muslimska Dawastiftelsen ansökte i våras om bygglov för ett islamiskt center på sin mark mellan Sankta Maria kyrka och en pizzeria i stadsdelen Stenhagen. Ärendet har väckt starka reaktioner och avgörandet har därför lagts hos politikerna i plan- och byggnadsnämnden, trots att bygglovsfrågor i normala fall avgörs av tjänstemännen. 

För en månad sedan var ärendet uppe för beslut på byggnadsnämndens sammanträde men sköts upp eftersom det krävdes justeringar i fråga om bland annat byggnadens höjd. På torsdagen ligger bygglovsfrågan åter på nämndens bord. Förslaget från förvaltningen är att bygglovet ska godkännas. 

Hittills har nämndledamöter från Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet stött bygglovet och bland annat pekat på att nämnden inte kan pröva verksamhetens innehåll utan bara kan pröva om byggnaden uppfyller kraven i detaljplanen och plan- och bygglagen. Står partierna fast vid sin inställning kommer bygglovet med all sannolikhet att godkännas av nämnden.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna har sagt nej eller varit tveksamma till att ge bygglov, mot bakgrund av oro kring verksamhetens innehåll. 

Det förslag som ligger på nämndens bord innehåller en byggnad på cirka 1200 kvadratmeter i två plan med en cirka tio meter hög bönesal. Huset ska enligt stiftelsens ansökan användas för bön, samvaro och studier. 

Fasad och tak ska enligt förvaltningens förslag utformas så att de harmonierar med kyrkobyggnaden intill. En huvudentré för alla besökare placeras mot norr medan en parkeringsplats för cirka 30 bilar föreslås mot öster. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

”Fruktade det värsta” – familjens bil fattade eld under färd

Hälsa och sjukvård

”Jag har nära till tårarna när jag tänker tillbaka”

Uppsala

Bilbrand på Tycho Hedéns väg

Innebandy

Sirius succé bara fortsätter

Fotboll

Siriusduo kan förstöra för sitt gamla lag

Visa fler