Pengar för sexköp i Uppsala går till staten

En kvinna som ville behålla pengarna från sexköp i Uppsala får inte saken prövad i högsta instans.

Uppsala kommun 17 oktober 2019 17:15

Två män förde en 18-årig kvinna till Sverige och förmådde henne att sälja sex i flera bostäder, bland annat i Uppsala. Vid ett polistillslag greps männen samtidigt som cirka 160 000  kronor – betalning för sexköp – togs i beslag från männen som senare dömdes för människohandel. 

Kvinnan ansåg att hon borde få behålla pengarna som annars skulle tillfalla staten, men fick avslag i både tingsrätt och hovrätt, där domstolen inte var enig. Två av domarna ansåg att kvinnan hade bättre rätt till pengarna än staten och påpekade bland annat att den som säljer sex inte gör sig skyldig till något brott. 

Via sin försvarare överklagade kvinnan till Högsta Domstolen (HD) som nu beslutat att inte pröva frågan. Enligt Riksåklagaren (RÅ) skulle en prövning och dom i HD varit betydelsefull som vägledning för kommande rättsfall.  Enligt myndigheten talade mycket för att kvinnan borde få behålla pengarna. 

–  Jag kan bara konstatera att vi tillstyrkte en prövning men att HD valt att inte pröva frågan, säger byråchef My Hedström vid RÅ. 

Även de båda männen överklagade till HD som inte heller ger dem prövningstillstånd. Deras fängelsedomar står därmed fast. 

En av sexköparna dömdes samtidigt  till fängelse för den nya brottsrubriceringen oaktsam våldtäkt – för första gången i samband med sexköp. Åklagaren ville ha mannen fälld för uppsåtlig våldtäkt och överklagade hela vägen till HD som inte heller på den punkten gav prövningstillstånd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

IVA snart fullt – läkare: "En oro"

Uppsala

Fynd tros vara människoben – polisen utreder mord

Uppsala

Studentlägenhet skadades i brand

Uppsala

Ruskigt höstväder väntar: "Ganska ostadigt"

Uppsala

Helgshopparna om nya råden: "Försöker hålla avstånd"

Visa fler