Uppsalas landsbygd förtjänar bättre

Går landsbygdsberedningen ihop med medborgarbudgeten? frågar sig representanter för M, C och KD.

Uppsala kommun 2 december 2019 14:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun. Det förpliktigar och kräver politik som gör det enkelt att bo, leva och jobba i hela kommunen. Boende i Järlåsa upplever en oacceptabel trafiksituation längs väg 72 med osäker skolväg för barnen. Vattholmaborna kan inte parkera för att ta Upptåget, Storvretaborna behöver säkrare vägar och till Bälinge och vid Lindbacken saknas cykelvägar.

 

Människor är olika och vill bo olika, samtidigt som alla behöver fungerande transportmöjligheter och samhällsservice.

 

Vi vill se en mer varierad bebyggelse och en bättre plan för hur nya bostadsområden utanför stadskärnan ska garanteras närhet till skolor, service och infrastruktur.

Trots att kommunen har närmare 14000 anställda finns förnärvarande inte en enda person som enbart har ansvar för landsbygdsutveckling. 

 

I stället har nu S, L och MP med stöd av SD och V beslutat att inrätta en landsbygdsberedning som ska bestå av åtta politiker utsedda av kommunstyrelsen.

 

Denna grupp ska ”arbeta för att motverka den upplevda klyftan mellan stad och land både genom att åtgärda reella brister samt ge upplysning om de fördelar som finns med att bo på landet.”

 

Vi ställer oss mycket frågande till om det verkligen är kommunpolitiker som är bäst på att utföra den uppgiften.

 

Sedan tidigare drivs ett projekt om medborgarbudget på landsbygderna i Uppsala kommun, något som nu ska ersättas med den nya beredningen. Det som var positivt med det projektet, som hittills bara genomförts i den västligaste kommundelen, var att de som faktiskt bor utanför stan gavs möjlighet att tycka till om sin närmiljö och makten för beslut kom närmare den enskilde invånaren. 

 

I stället för att inrätta nya projekt på löpande band vill vi hellre gå i mål med och utvärdera projektet med medborgarbudget.

 

När ärendet om en ny landsbygdsberedning kom upp på bordet ställde vi därför frågan om hur detta går ihop med medborgarbudgeten. Det blev då uppenbart att det arbetet helt lagts på is och i praktiken glömts bort, vilket vi beklagar.

När Uppsala växer måste hela kommunen utvecklas. 

 

Vi föreslår exempelvis bättre planerade cykelvägar, pendlarparkeringar och att det ska bli lättare att sätta upp solceller på taken även på landsbygden.
 

För oss är det viktigt att kunna välja mer klimatsmarta alternativ i hela kommunen. 

Uppsala blir inte Sveriges bästa landsbygdskommun genom fler handlingsplaner som riskerar att glömmas bort före nästa val, utan genom faktiskt agerande för att göra livet enklare för de boende på landsbygderna.

Fredrik Ahlstedt (M) kommunalråd
Therez Almerfors (M) kommunalråd
Jonas Petersson (C) gruppledare
Jonas Segersam (KD) kommunalråd

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

TV: Hundratals protesterade mot planerna på de 21 500 bostäderna

Uppsala

Kritiseras hårt efter mötet: ”Varför ska jag ångra mig?”

Uppsala

Kommunpolitiker varnade om olycksrisk – fick inte gehör

Uppsala

Kommunen varnar – företag oärliga om avtal

Uppsala

Så mycket får eleverna i lunchpeng: ”Inte restaurangmat”

Visa fler