Nya taxan gör möjligt att planera långsiktigt

Sverige 6 oktober 2019 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändare från Björn Andersson, Roine Andersson, Per Hellström och Hans Holmström angående VA-taxan 28/9

Att minska vattenkonsumtionen är smart och miljövänligt. Under många år har Uppsalas, och hela Sveriges, vattenkonsumtion minskat för varje år. Vi vill stödja innovationer och ny teknik som hjälper oss att minska vattenkonsumtionen. Historiskt sett så är det mer vattensnåla hushållsmaskiner och annan teknik som minskat vattenförbrukningen och vi är övertygade om att det är lösningen även för framtiden. Vårt förslag till ny taxa stödjer detta.

Avgifterna i taxan enligt 31§ i vattentjänstlagen ska bestämmas så att ”kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist”. Principen är att två likvärdiga fastigheter ska betala lika stora fasta avgifter. Det innebär att två grannfastigheter där granne A förbrukar 70 kubikmeter vatten/år och granne B förbrukar 170 kubikmeter vatten/år ska betala lika mycket i fast avgift. Oavsett hur stor förbrukning de har så har båda grannarna lika stor nytta av att ha rent vatten i kranen, möjlighet att spola sin toalett och att dagvattnet tas om hand. Sen får granne B betala mer i rörlig avgift eftersom den gör av med mer vatten. Att spara vatten kommer även fortsättningsvis löna sig ekonomiskt. 

Med nuvarande taxa ligger Uppsala kommun under både medel- och medianvärdet för Sverige både för villor och flerfamiljshus och det kommer vi fortfarande att göra med den nya VA-taxan. Den nya taxekonstruktionen ger oss möjlighet att planera långsiktigt. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna ta ett långsiktigt ansvar för hushållning av vattenresursen och för att alla Uppsalabor även framöver ska ha tillgång till ett friskt och hälsosamt dricksvatten.

 

Elin Jansson, sektionschef planering Uppsala Vatten

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Enköping

Stal militärfordon – nu åtalas åtta personer

Olyckor, katastrofer

Estland kräver ny undersökning av Estonia

Olyckor, katastrofer

Estoniateorierna: Smuggling och ubåtsangrepp

Nyetableringar

Uppsala får nytt bolag i fastighetsförvaltningsbranschen

Nyetableringar

Nytt bolag startar i Tierp - ska verka i fastighetsförvaltningsbranschen

Visa fler