"Huset byggdes för en bred musikprofil"

Under UKK:s tidiga år utnyttjade verkligen Uppsalaborna sitt konserthus. Sedan dess har ett identitetsbyte skett, skriver UKK:s tidigare vd Magnus Bäckström, som hoppas på en återgång till UKK:s tidiga vision.

Uppsala kommun 28 oktober 2019 11:00

I Uppsala har kampen om ett musikens hus förts i decennier. När det så blev verklighet var det ett konserthus för 2000-talet som skapades, ett modernt hus anpassat för all slags musik, för alla medborgare. 

Uppsalaborna nyttjade verkligen sitt hus. Undersökningar visade att över 60 procent av dessa hade besökt UKK minst en gång senaste året, en bredd som bör vara svårslagen.  

Konferensernas nöjdkund-index, olika nyckeltal och konsertpublikens betyg var de bästa. Var tionde turistkrona i Uppsala genererades av verksamheten i UKK. Uppsala Konsert & Kongress lät tala om sig nationellt och internationellt. Många såg UKK och dess medarbetare som marknadsledande inom flera områden och studiebesöken var täta. 

När man slutligen accepterat att verksamheten varit underfinansierad antog fullmäktige i december 2013 en budget som gav UKK den efterfrågade grundfinansieringen. Med det kunde den förödande bilden av årliga förluster tonas ut. 

Den första fasen övergick i en andra, som nu också den är över. UKK står inför ett nytt vägval. Men varthän? Det finns en oro, en osäkerhet då det skett ett identitetsbyte, en positionsförflyttning från konserthus till kulturhus. När förändringen smög in väckte det föga uppmärksamhet. Innehållet hade inte ändrats radikalt. Dans, teater, litteratur, konst, film mm liksom publika events av olika slag har alltid haft en plats i UKK. Men det är uppenbart en skillnad i ambitionsnivå, fokus och balans. Många menar nu att musiken blivit lidande. Förflyttningen från konserthus till kulturhus ifrågasätts. 

Detta diskuteras sedan länge i kultur- och musikkretsar, och nu också på UNT:s debattsidor. Man kan få intrycket att de som efterlyser en starkare musikprofil har västerländsk konstmusik som måttstock, men jag tror att det är missvisande. Den breda musikprofil som rådde under UKK:s tidigare år togs mycket väl emot av Uppsalapubliken och musiklivets intressenter och är en referens för många. 

Många hoppas nu på ett tydligt och fast riktningsbeslut som hedrar Uppsala och att den ambivalens som funnits kring verksamheten en gång för alla är över. Jag hoppas naturligtvis att man väljer den ursprungliga inriktningen. Ett konserthus för alla Uppsalabor med ett brett utbud av musik av hög kvalitet var den vision som fanns inför beslutet att uppföra UKK. Det var för detta som huset byggdes, det var detta fullmäktige beslutade om och det var detta som så många kämpade för.              

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Bäckström, vd & konstnärlig ledare UKK AB 2003 -2014 
Magnus Bäckström, tidigare vd och konstnärlig ledare UKK

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

17-årig pojke döms - sparkade busschaufför

Uppsala

Magnetfisket stoppas – så kan granaterna ha hamnat i ån

Uppsala

Beslagtagen kran såldes – ägaren får 200 000 av polisen

Fotboll

Valfridsson: "De är jävligt tydliga"

Fotboll

Här är Sirius trupp mot Hammarby

Visa fler