Ett blågrönt förslag för ett tryggare Uppsala

Vi föreslår fler ordningsvakter och kameror, skriver fyra kommunalråd från C, M och KD.

Uppsala kommun 16 oktober 2019 01:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När S, L, Mp och V nu ska kompromissa om gemensamma budgetförslag blir resultatet därefter. Det är en politik som lovar allt till alla. Vi har redan kunnat se skenande kostnader och stora underskott i flera nämnder.

Trots att vänstermajoriteten låter kostnaderna öka kraftigt så urholkas välfärden. Det görs heller inte tillräckligt för att stävja den kriminella vågen i Uppsala.

I vårt budgetförslag vågar vi prioritera. Vår tydliga målsättning är ett Uppsala där alla kan känna sig trygga och där alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till.

 

På kommunstyrelsens sammanträde i dag lägger vi därför ett budgetförslag med fokus på trygghet, jobb och integration. Därtill föreslår vi större fokus på förebyggande sociala insatser och att skattesatsen sänks med 30 öre – samma nivå som gällde innan den rödgröna skattehöjningen. Uppsalaborna får både mer välfärd och mer kvar i plånboken.Våra partier sätter alltid tryggheten främst. Bara i år har vi haft omkring 20 skjutningar i Uppsala. Gängkriminaliteten avtar inte. Den upplevda otryggheten ökar, särskilt bland unga kvinnor.

Vi lägger därför mer än nuvarande styret på åtgärder för ökad trygghet, och väljer att utöka antalet ordningsvakter och anslagen som går till att öka tjejers trygghet i centrum. Därtill satsar vi också på fler trygghetskameror på brottsutsatta platser.

Ett stort problem i dag är att kommunens ordningsvakter bara får verka inom vissa geografiska områden. Vi har därför försökt få styret att uppvakta regeringen om behovet av utökning av de så kallade LOV 3-områdena.

 

Insatserna med ordningsvakter ska kombineras med verkningsfulla förebyggande insatser. Vi vill bland annat genomföra en informationskampanj mot antisemitism i skolorna, och säkerställa att inga skattepengar går till organisationer som är våldsbejakande, rasistiska eller odemokratiska.

 

Tryggheten behöver även säkras i hemmen och i skolorna. Kommunen bör därför på ett ännu tydligare sätt än i dag motarbeta hedersrelaterat våld och förtryck. Alla som möter personer som utsatts för dessa typer av brott ska ha rätt kunskap och rätt verktyg att kunna hjälpa.

Vi föreslår därför ett kompetenslyft för medarbetare inom skola, socialtjänst och annan omsorg, och att vi ska inrätta ett särskilt team som stödjer de personalgrupper som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck i sitt arbete.

Vi lägger också flera skarpa förslag om att fler ska gå från utanförskap till jobb. Alla ska få komma till sin rätt och vara med och bidra i Uppsala kommun. För att den som går SFI ska få rätt förutsättningar att kliva ut på arbetsmarknaden bör utbildningen bättre kunna riktas in mot arbete i specifika branscher.

 

Försörjningsstöd bör kombineras med aktivitetskrav och alla med ett längre behov av försörjningsstöd ska få träffa en handläggare inom fem dagar. Ingen ska fastna i försörjningsstöd och utanförskap.

 

I Uppsala ska det vara enkelt att starta och driva företag. Vi vet att långa handläggningstider och krångliga ansökningar idag sätter käppar i hjulet för många företagare. Processerna måste förenklas.

Varje år släpper Svenskt Näringsliv en ranking över företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. År 2012 när Alliansen styrde nådde Uppsala kommun sin toppnotering på plats 90 av 290. På sju års tid har vi sjunkit till plats 195.

Det är också viktigt att stärka skolornas samarbeten med näringslivet. Därför vill vi se ett ökat fokus på entreprenörskap och fler lärlingsutbildningar. Samtidigt vill vi säkerställa att skolan är en trygg plats för både lärare och elever med fokus på kvalitet och att alla ska gå ut med godkända betyg.

 

I takt med att Uppsala växer måste vi bejaka att vi är Sveriges största landsbygdskommun.

 

Vi vill se en mer blandad bebyggelse och en bättre plan för hur nya bostadsområden ska garanteras närhet till skolor, grönområden och parkeringsplatser.

Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor. Samtidigt som vi ser behovet av bilen, framför allt på landsbygden, måste det vara lätt att göra rätt. Exempelvis genom att kunna välja att åka kollektivt eller andra mer miljövänliga transportalternativ. Därför vill vi satsa på bra knutpunkter och fler pendlarparkeringar.

Minoritetsstyret och Vänsterpartiet har nu ingått ett samarbete som går ut på att vänstern stödjer styrets budget i utbyte mot särskilda vänstersatsningar. Med vår politik skulle Uppsalaborna i stället få en politik med ett mer ansvarsfullt ekonomiskt styre och tydligt fokus på trygghet och välfärd.

Therez Almerfors (M), kommunalråd
Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd
Jonas Petersson (C), gruppledare
Jonas Segersam (KD), kommunalråd

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

Studentlägenhet skadades i brand

Uppsala

Ruskigt höstväder väntar: "Ganska ostadigt"

Uppsala

Helgshopparna om nya råden: "Försöker hålla avstånd"

Uppsala

Misstänkt för mordförsök i Fålhagen släppt på fri fot

Basket

Förlorade i svängig match: "Surt, vi var bättre"

Visa fler